Aankondiging van een gegunde opdracht

Teenuste raamleping otsuste tegemise toetuse ja analüüsi jaoks pilvteabe hankimise kohta (Claudia)

Diensten
Publicatie datum
14-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Euroopa Kaitseagentuur | 1050 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Defensie | Procurement and Contract Unit
Opdrachtcodes (CPV)
73430000 - Testen en beoordelen
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Projekti peamine eesmärk on töötada EDA ja osalevate liikmesriikide (MS) juhendusel välja kohandatud modulaarse tarkvaraanalüüsi platvorm („SWAN-platvorm”), et viia läbi uuringuid militaarsete stsenaariumide, eelkõige hübriidsõjaga seonduvate, analüüsi ja hindamiste toetamise võimaluste kohta, keskendudes eelkõige hübriidsõjaga seonduvatele stsenaariumidele erinevate seotud andmete ulatusliku analüüsi ja töötlemise kaudu. Eesmärk on täiendada teadmisi, et toetada paremini komandöride analüüsi, otsuste tegemise ja plaanide koostamise alaseid vajadusi.
Swan-platvorm peab andma hübriidsõja konfliktides rakendatava operatiivteadlikkuse tagamiseks võimaluse koguda, töödelda ja analüüsida eriliigilistest infoallikatest pärit andmeid. See peab olema võimeline tagama kompleksse üldise operatiivkuva (Common Operational Picture ((COP)) plaanide koostamise ja otsuste tegemise protsesside ning koordineerimise toetamiseks ELi (EUMS, EUBG jne) ja liikmesriikide (MS) tasandil.
Gunningen

Teenuste raamleping otsuste tegemise toetuse ja analüüsi jaoks pilvteabe hankimise kohta (Claudia)

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
1.000.000,00 EUR
Bedrijven
GMV Aerospace and Defence S.A.U. | 28760 Tres Cantos, ES
Universidad Politecnica de Madrid | 28040 Madrid, ES
truck tower-crane sharing