Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor diensten voor het verstrekken van cloudinformatie voor de ondersteuning en analyse van besluitvorming (Claudia)

Diensten
Publicatie datum
14-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europees Defensieagentschap | 1050 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Defensie | Procurement and Contract Unit
Opdrachtcodes (CPV)
73430000 - Testen en beoordelen
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
De hoofddoelstelling van het project is onder begeleiding van het EDA en de deelnemende lidstaten, een specifiek modulair softwareanalyseplatform te ontwikkelen, hierna SWAN-platform genoemd, om onderzoek te voeren naar de mogelijkheden om de analyse en beoordeling van militaire scenario’s te ondersteunen, specifiek gericht op diegene die verband houden met hybride oorlogvoering, via een uitgebreide analyse en de verwerking van de verschillende betrokken gegevens. Het doel is het inzicht te vergroten om beter aan de behoeften van de bevelhebbers te voldoen wat analyse, besluitvorming en planning betreft.
Het SWAN-platform moet in staat zijn om gegevens van heterogene informatiebronnen te verzamelen, verwerken en analyseren, om omgevingsbewustzijn te verstrekken die zal worden ingezet tijdens hybride oorlogvoering en conflicten. Het moet een uitgebreid gemeenschappelijk operationeel beeld leveren ter ondersteuning van planning, besluitvormingsprocessen en coördinatie op EU-niveau (Militaire Staf van de EU - EUMS, EU-gevechtsgroep - EUBG) en op het niveau van de lidstaten.
Gunningen

Raamovereenkomst voor diensten voor het verstrekken van cloudinformatie voor de ondersteuning en analyse van besluitvorming (Claudia)

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
1.000.000,00 EUR
Bedrijven
GMV Aerospace and Defence S.A.U. | 28760 Tres Cantos, ES
Universidad Politecnica de Madrid | 28040 Madrid, ES
truck tower-crane sharing