Aankondiging van een gegunde opdracht

Umowa ramowa o świadczenie usług inteligencji w chmurze na potrzeby wsparcia procesu decyzyjnego i analizy (CLAUDIA)

Diensten
Publicatie datum
14-01-2020
Waarde
1.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europejska Agencja Obrony | 1050 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Defensie | Procurement and Contract Unit
Opdrachtcodes (CPV)
73430000 - Testen en beoordelen
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Głównym celem tego projektu jest rozwój, opracowanie, pod kierunkiem EAO i PMS, specjalnej modułowej platformy analizy oprogramowania, zwanej dalej platformą SWAN, w celu zbadania możliwości wspierania analizy i oceny scenariuszy wojskowych, szczególnie tych związanych z wojną hybrydową, poprzez szeroko zakrojoną analizę i przetwarzanie różnych odnośnych danych. Celem jest doskonalenie wiedzy w celu lepszego wspierania potrzeb dowódców w zakresie analizy, podejmowania decyzji i planowania.
Platforma SWAN będzie w stanie gromadzić, przetwarzać i analizować dane z niejednorodnych źródeł informacji w celu zapewnienia świadomości sytuacyjnej, która będzie wykorzystywana w hybrydowych konfliktach zbrojnych. Będzie ona w stanie zapewnić kompleksowy wspólny obraz operacyjny (COP) w celu wsparcia procesów planowania, podejmowania decyzji i koordynacji na poziomie unijnym (EUMS, EUBG itp.) i państw członkowskich.
Gunningen

Umowa ramowa o świadczenie usług inteligencji w chmurze na potrzeby wsparcia procesu decyzyjnego i analizy (CLAUDIA)

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
1.000.000,00 EUR
Bedrijven
GMV Aerospace and Defence S.A.U. | 28760 Tres Cantos, ES
Universidad Politecnica de Madrid | 28040 Madrid, ES
truck tower-crane sharing