Aankondiging van een opdracht

MUG-voertuig

Leveringen
Publicatie datum
18-02-2016
Deadline
29-03-2016 12:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek | 9000 Gent, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
34114100 - Hulpdienstvoertuigen
Korte inhoud
Het betreft een samengevoegde opdracht voor levering van een MUG-voertuig voor elk van de volgende ziekenhuizen:
1/ AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, MUG-associatie AZ Sint-Lucas/AZ Jan Palfijn
Leveringsadres : Groenebriel 1, 9000 Gent
2/ AZ Alma
Leveringsadres : Moeie 18, 9900 Eeklo
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
cfr bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
cfr bestek
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing