Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Aanbrengen functionele beplantingen langs allerlei wegvakken in de provincie Oost-Vlaanderen.

Publicatiedatum
29-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen
77211400 - Vellen van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77340000 - Snoeien van bomen en heggen

1. Overzicht

Referentienummer

AWV O-Vl-X40/D400/67-1M3D8H/20/21-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ABOG NV

Anrob nv

BVBA A. COCQUYT

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92762655
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376207
Datum van aanmaak
20/05/2020 15:54:19

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. 1. Anrob2. A. Cocquyt3. ABOG

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ABOG NV
KBO-nummer
0419525295
Postadres
vantegemstraat 19
Postcode
9230
Plaats
Wetteren
Land
BE
Telefoon
09/369 39 22
Fax
09/366 09 88
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
5
Documenten
01_OF-ABOG.pdf, 02_SO-ABOG.pdf, 02_SO-ABOG.xlsx, 03_78- ABOG.pdf, 04_68-ABOG.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Anrob nv
KBO-nummer
0464.339.691
Postadres
Veldeken 44a
Postcode
9240
Plaats
Zele
Land
BE
Telefoon
+3252449419
Fax
-
Hoofdadres
www.anrob.be
Prijs
-
Aantal documenten
6
Documenten
02_SO-ANROBnv.xlsm, 05_UEA-ANROBnv.pdf, 01_OF-ANROBnv.pdf, 02_SO-ANROBnv.pdf, 03_78-ANROBnv.pdf, 04_68-ANROBnv.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
BVBA A. COCQUYT
KBO-nummer
0417.920.045
Postadres
Toleindestraat 115
Postcode
9080
Plaats
Beervelde
Land
BE
Telefoon
+32 93557099
Fax
+32 093552399
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
8
Documenten
01_OF-Cocquyt_offerteformulier.docx, 02_SO-Cocquyt.xlsm, 03-78-1 Cocquyt Tekenbevoegdheid 2019 COCQUYT.pdf, 04-68-1 Cocquyt Referentielijst aanplantingswerken 090419.pdf, 04-68-2 Cocquyt Kris De Beleyr - ETW certificaat - 2022-12.pdf, actuele risico-analyse 2019.doc, Erkenning getuigschrift 2019.pdf, Of Cocquyt Offerteformulier ingescand.pdf
Algemene opmerkingen
-