Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Raamcontract voor ISA/IA prestaties

Diensten
Publicatie datum
09-02-2016
Deadline
29-02-2016 16:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
34632200 - Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
Korte inhoud
De evaluatie - Independent Safety Assessment (ISA) - van de veiligheidsdossiers volgens CENELEC-normen
EN 50126 / 50128 / 50129 van de in hun omgeving geïntegreerde nieuwe sein(sub)systemen en hun toepassing, evenals het opmaken van de bijhorende ISA-evaluatieverslagen.
Opleiding in het toepassen van de drie bovenstaande CENELEC-normen.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De kandidaten moeten aan de hand van referenties voldoende kennis kunnen aantonen in het domein van de spoonruegtechnologie (treinbeïnvloeding, treinbeveiliging en seingeving).
De kandidaten moeten bewijzen dat ze over voldoende ervaring beschikken in het domein van ISA-evaluaties volgens CENELEC-normen aan de hand van minimum 3 recente referenties (van maximum 5 jaar in het verleden).
truck tower-crane sharing