Rectificatie

Metalen haspels voor bovenleidingsdraden en -kabels

Metalen haspels voor bovenleidingsdraden en -kabels

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
34946000 - Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres:
Marcelbroodthaers 2
Plaats:
Brussel
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
rafael.verdonck@infrabel.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
26-03-2018
Te lezen:
12-04-2018 00:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
In plaats van:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-FBA51-000536471-F05
Te lezen:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-FBA51-0000536471-F05

Overige nadere inlichtingen

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer