Contract notice

Услуги по интегрирано аудиовизуално изготвяне, разпространяване и архивиране, PO/2019-04/A4

Services
Publication date
03-04-2019
Deadline
14-05-2019 16:00
Estimated total value
34750000.00 EUR
Framework Contract
no
Procedure
Open procedure
Contracting authority
Европейска комисия, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual Services | 1049 Brussels, BE | European institution/agency or international organisation | General public services | Simona Pilko
Subject codes (CPV)
32000000 -
50340000 -
51310000 -
64228100 -
72000000 -
92000000 -
Short content
Управление на телевизионни и радио студиа на Европейската комисия, аудиовизуално покритие, изготвяне и предаване на новини за ЕС; изготвяне и разпространяване на аудиовизуални продукти за широката общественост; ИТ и уеб услуги; услуги по съхранение и архивиране; осигуряване на услуги по предаване на данни.
Lot description

Lot 1: Аудиовизуално изготвяне, редактиране, пренос и разпространение на новини за ЕС и продукти за широката общественост, профилактика и поддръжка на аудиовизуална инфраструктура

Description
Част I: Аудиовизуално изготвяне, редактиране, пренос и разпространение на новини за ЕС и продукти за широката общественост;
Част II: Услуги, свързани с поддържане и профилактика на цялостната аудиовизуална инфраструктура.
Duration
12 months
Supplementary subject codes (CPV)
32000000 -
50340000 -
51310000 -
72000000 -
92000000 -
Region codes (NUTS)
BE -

Lot 2: Аудиовизуално архивиране, разпространение и уеб разработване

Description
— услуги, свързани с управлението на аудиовизуалната библиотека,
— услуги, свързани с уеб разработването, профилактиката и поддръжката на аудиовизуално съдържание.
Duration
12 months
Supplementary subject codes (CPV)
32000000 -
72000000 -
92000000 -
Region codes (NUTS)
BE -

Lot 3: Излъчване, транскодиране, хостинг и доставка на съдържание

Description
Дигитални услуги, които включват излъчване на живо и при поискване, транскодиране и доставка на аудиовизуално съдържание до медийни професионалисти и общата публика.
Duration
12 months
Supplementary subject codes (CPV)
32000000 -
50340000 -
51310000 -
72000000 -
Region codes (NUTS)
BE -

Lot 4: Осигуряване на услуги по предаване на данни

Description
Предоставяне на техническа инфраструктура, необходима за предаването на телевизионни услуги с висока разделителна способност чрез сателит.
Duration
12 months
Supplementary subject codes (CPV)
64228100 -
Region codes (NUTS)
BE -
truck tower-crane sharing