Aankondiging van een opdracht

Integrerede tjenester inden for av-produktion, -distribution og -arkivering, PO/2019-04/A4

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
14-05-2019 16:00
Geraamde totale waarde
34750000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A4 — Audiovisual Services | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Simona Pilko
Opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
64228100 - Transmissie van televisieprogramma's
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Korte inhoud
Drift af Kommissionens tv- og radiostudier, av-dækning, -produktion og -distribution af EU-nyheder; produktion og distribution af av-produkter til offentligheden; it- og webtjenester; bevarings- og arkiveringstjenester; levering af transmissionstjenester.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Av-produktion, redigering, transmission og distribution af EU-nyheder og -produktioner rettet mod offentligheden; vedligeholdelse og støtte til av-infrastruktur

Beschrijving
Del I: Av-produktion, redigering, transmission og distribution af EU-nyheder og -produktioner rettet mod offentligheden
Del II: Tjenesteydelser vedrørende støtte og vedligeholdelse af hele av-infrastrukturen.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 2: Av-arkivering, -distribution og -webudvikling

Beschrijving
— tjenesteydelser vedrørende forvaltning af av-biblioteket
— tjenesteydelser vedrørende webudvikling, vedligeholdelse og støtte til av-indhold.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 3: Streaming, omkodning, hosting og indholdslevering

Beschrijving
Digitale tjenesteydelser, der dækker live og »on demand« streaming, omkodning, hosting og levering af av-indhold til medieprofessionelle og den almene offentlighed.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 4: Levering af transmissionstjenesteydelser

Beschrijving
Levering af den fornødne tekniske infrastruktur til transmission af tv-udsendelser i høj opløsning via satellit.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
64228100 - Transmissie van televisieprogramma's
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing