Aankondiging van een opdracht

Zintegrowane usługi produkcji audiowizualnej, dystrybucji i archiwizacji — PO/2019-04/A4

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
14-05-2019 16:00
Geraamde totale waarde
34750000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Komisja Europejska, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual Services | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Simona Pilko
Opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
64228100 - Transmissie van televisieprogramma's
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Korte inhoud
Obsługa studia telewizyjnego i studia radiowego Komisji Europejskiej, dokumentacja audiowizualna, produkcja i transmisja wiadomości UE; produkcja i upowszechnianie materiałów audiowizualnych dla ogółu społeczeństwa; usługi informatyczne i internetowe; usługi zabezpieczenia i archiwizacji materiałów; świadczenie usług transmisji.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Produkcja audiowizualna, redakcja, transmisja i upowszechnianie wiadomości oraz materiałów UE dla ogółu społeczeństwa, konserwacja i wsparcie infrastruktury audiowizualnej

Beschrijving
Część 1: produkcja audiowizualna, redakcja, transmisja i upowszechnianie wiadomości oraz materiałów UE dla ogółu społeczeństwa;
Część 2: usługi związane ze wsparciem i konserwacją całej infrastruktury audiowizualnej.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 2: Archiwizacja audiowizualna, dystrybucja i tworzenie aplikacji internetowych

Beschrijving
— usługi związane z zarządzaniem biblioteką materiałów audiowizualnych,
– usługi związane z tworzeniem aplikacji internetowych, konserwacja i wsparcie treści audiowizualnych.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 3: Streaming, transkodowanie, hosting i realizacja treści

Beschrijving
Usługi cyfrowe obejmujące streaming na żywo i na żądanie, transkodowanie, hosting i realizacja treści audiowizualnych na rzecz profesjonalistów w dziedzinie mediów i publiki.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 4: Świadczenie usług transmisji

Beschrijving
Zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług transmisji telewizyjnej w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem satelity.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
64228100 - Transmissie van televisieprogramma's
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing