Aankondiging van een opdracht

Servicii integrate de producție audiovizuală, de diseminare și de arhivare, PO/2019-04/A4

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
14-05-2019 16:00
Geraamde totale waarde
34750000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Comisia Europeană, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual Services | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Simona Pilko
Opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
64228100 - Transmissie van televisieprogramma's
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Korte inhoud
Exploatarea studiourilor de televiziune și de radio ale Comisiei, acoperire audiovizuală, realizare și transmitere de știri privind UE; realizare și diseminare de produse audiovizuale pentru publicul larg; servicii informatice și web; servicii de păstrare și de arhivare; furnizarea de servicii de transmitere.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Producție audiovizuală, editare, transmisie și distribuție de știri privind UE și de produse pentru publicul larg, Întreținerea și sprijinirea infrastructurii audiovizuale

Beschrijving
Partea I: Producție audiovizuală, editare, transmisie și transmitere de știri privind UE și de produse pentru publicul larg;
Partea II: Servicii legate de susținerea și întreținerea întregii infrastructuri audiovizuale.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 2: Arhivarea audiovizuală, diseminarea și dezvoltarea web

Beschrijving
— servicii legate de gestionarea bibliotecii audiovizuale,
– servicii legate de dezvoltarea web, întreținerea și suportul pentru conținutul audiovizual..
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
92000000 - Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 3: Streaming, transcodare, găzduire și livrarea de conținut

Beschrijving
Servicii digitale care acoperă transmisiuni în direct și la cerere, transcodare, găzduire și difuzare de conținut audiovizual pentru profesioniștii din domeniul mass-media și publicul larg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 - Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË

Perceel 4: Prestare de servicii de transmisie

Beschrijving
Furnizarea infrastructurii tehnice necesare pentru transmisia de servicii de televiziune de înaltă definiție prin satelit.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
64228100 - Transmissie van televisieprogramma's
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
truck tower-crane sharing