Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een nieuwe kleine borstelwagen

Leveringen
Publicatie datum
24-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Mol | 2400 Mol, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34144431 - Veegzuigvoertuigen
Korte inhoud
Gemeente Mol wenst een compacte straatveegmachine aan te kopen geschikt voor het vegen van markten en pleinen, drukke straten en andere plaatsen en beperkte ruimten of nauwe doorgangen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 60
Kwaliteit: Technische waarde en eventuele demonstratie - 40
Kwaliteit: Waarborg - 10
Kwaliteit: Dienst na verkoop - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een overizcht van de omzet van de afgelopen 3 boekjaren.
Minimum vereisten
Een overizcht van de omzet van de afgelopen 3 boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaren heeft verricht.
Minimum vereisten
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaren heeft verricht.
truck tower-crane sharing