Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR330301 - Uitrusting ETCS level 1 van de HSL L2 (Leuven - Ans)

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:

? Plaatsen van ETCS uitrusting langsheen de L2 tussen Leuven en Ans;

? Plaatsen/herplaatsen van aardingen.

Publicatiedatum
16-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34940000 - Spoorweguitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
ELGEKA
Postadres
Overheet 48, 9290 Berlare
Waarde
1233626.73 EUR