Aankondiging van een opdracht

AANKOOP VAN EEN VEEGWAGEN

Leveringen
Publicatie datum
24-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
College van burgemeester en schepenen van de stad Tienen | 3300 Tienen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34144430 - Straatveegvoertuigen
34144431 - Veegzuigvoertuigen
34921100 - Straatveegmachines
Korte inhoud
Voorwerp van deze leveringen: AANKOOP VAN EEN VEEGWAGEN
Interne referentie: TEC/2016/06 - IB
Toelichting: Volgens uitvoerige omschrijving, zie deel C ‘Technische bepalingen’
Leveringsadres: Technische Dienst, Industriepark 11 te 3300 Tienen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Technische waarde wat betreft constructie, betrouwbaarheid, onderhoudsbehoefte, snelheid van werking, praktische toepassingsmogelijkheden - 25
Kwaliteit: Demonstratie - 20
Kwaliteit: Waarborg - 10
Kwaliteit: Levertermijn - 5
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Een lijst van gelijkaardige leveringen van het aangeboden merk en model die gedurende de afgelopen 5 jaar werden verricht. Gelieve tevens de contactpersoon en contactgegevens van het opdrachtgevend bestuur te vermelden.
Minimum vereisten
MINIMUMEIS: het kunnen voorleggen van minimaal 3 gelijkaardige leveringen van het aangeboden merk en model die gedurende de afgelopen 5 jaar werden verricht.
truck tower-crane sharing