Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van hondenpoepbuizen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
25-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Stad Oostende | 8400 Oostende, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34928000 - Wegmeubilair
39150000 - Divers meubilair en uitrusting
44164300 - Buisvormige goederen
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
Korte inhoud
De opdracht omvat de levering van hondenpoepbuizen.
Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Nihil
Minimum vereisten
Nihil

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Nihil
Minimum vereisten
Nihil
truck tower-crane sharing