Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Raamovereenkomst voor rails

Leveringen
Publicatie datum
04-02-2016
Deadline
17-03-2016 12:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn | 2800 Mechelen, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34941000 - Spoorrails en toebehoren
34941300 - Tramrails
Korte inhoud
OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING:
Raamovereenkomst voor de afroepbestellingen van rails voor een periode van drie jaar, éénmaal verlengbaar met één jaar.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Profiel 62 R1, staalsoort R200

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 2: Profiel 62 R1, staalsoort R340 GHT

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 3: Profiel 62 R1, staal met Vanadium

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 4: Profiel 62 R2, staalsoort R290 GHT

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 5: Profiel 50 E2, staalsoort R200

Beschrijving
Vignolerail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 6: Profiel 50 E2, staalsoort R350 LHT

Beschrijving
Vignolerail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 7: Profiel 59 R2, staalsoort R290 GHT

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 8: Profiel 59 R2, staalsoort R340 GHT

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails

Perceel 9: Profiel 59 R2, staalsoort R200

Beschrijving
Groefrail
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34941300 - Tramrails
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Referentielijst waaruit blijkt dat de kandidaat leverancier vertrouwd is met het leveren van rails aan ondernemingen die de omvang van de VVM-De Lijn minstens benaderen.
truck tower-crane sharing