Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van voertuigen

Raamovereenkomst voor het leveren van voertuigen.

Publicatiedatum
08-07-2014
Deadline
22-08-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Loyson Lieslot Trees

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Economische en financiële draagkracht

recente bankverklaring

Vakbekwaamheid

- referenties en tevredenheidsattesten
- ISO 14001 certificaat of gelijkaardige maatregelen

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!