Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Vooraankondiging

Verkeerstechnieken ter beveiliging van tunnels

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en afstelling van de verkeerstechnieken in en buiten de tunnels in Vlaanderen, het onderhouden van deze technieken tijdens waarborgperiode en het bieden van ondersteuning in de integratie van de geplaatste apparatuur in externe systemen (o.a. cBB). Dit om de veiligheid van de gebruiker in en in de omgeving van de tunnels te verhogen, de kansen op ernstige ongevallen met mogelijke schade aan infrastructuur te verminderen en de onderhoudswerkzaamheden te faciliteren.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-08-2017
Publicatiedatum
17-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
32340000 - Microfoons en luidsprekers
32342410 - Geluidsuitrusting
32360000 - Intercomuitrusting
34923000 - Verkeersregulatieapparatuur
34928110 - Vangrails langs wegen
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
35125300 - Veiligheidscamera's
45232311 - Telefoonlijnen voor praatpalen
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762839
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://wegenenverkeer.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282810