Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Marconi DP6078-Werken tramremise spoorsignalisatiesysteem

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) zal binnen afzienbare tijd over een nieuwe tramstelplaats beschikken op het grondgebied van de gemeente Ukkel, op de site “Marconi”. Deze nieuwe stelplaats zal bestaan uit drie hoofdonderdelen: de stallingshal, de onderhoudshal en het administratief en sociaal gebouw. De totale capaciteit van de stallingshal bedraagt 75 trams. De onderhoudshal is bestemd voor het onderhoud van 10 trams. Het administratief en sociaal gebouw is bestemd voor het aanvatten van de dienst van de bestuurders, voor de mecaniciens en voor het administratief personeel dat zich bezighoudt met de controle en de werking van de site.
Het project “Marconi” wordt georganiseerd als volgt:
- een voorafgaande fase die de tijdelijke plaatsing van 6 sporen omvat voor het stallen van de trams; dit heeft als doel de vervroegde stalling toe te laten van 30 trams van het type T3000 tot de realisatie van de toekomstige stelplaats “Marconi”;
- (a.) een algemene onderneming (i) zal de gebouwen, hallen en parkings van de stelplaats bouwen, (ii) zal de uitrustingen voor het onderhoud van het rollend materieel leveren en plaatsen, (iii) zal de uitrustingen van het elektrisch onderstation leveren en plaatsen, (iv) zal de toegangssporen en de directe omgeving realiseren, (v) zal de sporen en wissels plaatsen, (vi) zal de andere opdrachten die op de site plaatsvinden coördineren en zal de werflogistiek van het geheel verzekeren;
- verschillende aannemers zullen belast zijn met de volgende opdrachten: (b.) de installatie van de spoorsignalisatie & het systeem voor het beheer van en het toezicht op de trams (= deze opdracht), (c.) de bovenleidingen, (d.) de tractie-energie, (e.) de telefoon-, telecom- en toegangscontrole-uitrustingen. Deze verschillende aannemers moeten samenwerken met de algemene onderneming (vermeld in het voorgaande punt) die het volledige project “Marconi” moet coördineren.
Heden is de voorafgaande fase beëindigd en is de algemene onderneming bezig met haar werkzaamheden; het einde van de werken van de algemene onderneming is voorzien voor de zomer van 2017.
Deze opdracht heeft betrekking op (1) het ontwerp, de levering, de installatie en de indienststelling van het veiligheidssignalisatiesysteem voor de tramsporen (volgens de normen CENELEC EN 50126, EN 50128 en EN 50129); en (2) het ontwerp, de levering, de installatie en de indienststelling van het systeem voor het beheer van en het toezicht op de trams. Van de hiervoor vermelde verschillende aannemers is het punt (b) dat betrekking heeft op deze opdracht.

Publicatiedatum
30-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
34922000 - Wegmarkeringsuitrusting
72212140 - Diensten voor ontwikkeling van software voor spoorwegverkeersleiding
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Herbecq Christophe