Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren, plaatsen en onderhouden van vaste asweger-installaties in Vlaanderen

Leveren, plaatsen en onderhouden van vaste asweger-installaties in Vlaanderen

Publicatiedatum
23-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
42923000 - Weegtoestellen en -schalen
42923100 - Weegapparatuur
42923200 - Weegschalen
63712500 - Weegbrugdiensten
63712710 - Verkeersbewakingsdiensten
34970000 - Verkeersbewakingsuitrusting
71700000 - Meet- en controlediensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Sanders Karien Julia

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
5. Nieuwe aswegerinfrastructuur
In plaats van
Elke asweger bestaat, voor wat de componenten betreft, uit een onderliggend niet-automatisch
weegwerktuig. De aswegers/asweegerinfrastructuur die geleverd worden in het kader van dit bestek
bestaat uit alle nodige onderdelen voor het registreren en doorgeven van de individuele aslasten,
evenals van de totaalmassa van de voertuigen die stapvoets (circa 5 km/h) over de asweger rijden.
Deze weeginfrastructuur moet compatibel zijn met de bestaande weegput. Randinfrastructuur dient
ondergebracht te worden in het aswegergebouw (weeghuisje of container) dat zich op enkele meters
afstand van het weegplateau bevindt.
De asweger (de totaliteit van de apparatuur, dus ook alle onderdelen) dient correct te functioneren
binnen een omgevingstemperatuurbereik van -10°C t.e.m. 40°C.
Te lezen
Elke asweger bestaat, voor wat de componenten betreft, uit een onderliggend niet-automatisch
weegwerktuig. De aswegers/asweegerinfrastructuur die geleverd worden in het kader van dit bestek
bestaat uit alle nodige onderdelen voor het registreren en doorgeven van de individuele aslasten,
evenals van de totaalmassa van de voertuigen die stapvoets (circa 5 km/h) over de asweger rijden.
Deze weeginfrastructuur moet compatibel zijn met de bestaande weegput. Randinfrastructuur dient
ondergebracht te worden in het aswegergebouw (weeghuisje of container) dat zich op enkele meters
afstand van het weegplateau bevindt.
De asweger (de totaliteit van de apparatuur, dus ook alle onderdelen) dient correct te functioneren
binnen een omgevingstemperatuurbereik van -10°C t.e.m. 40°C, of breder (tot lager dan -10°C en/of hoger dan 40°C). Het temperatuursbereik waarbinnen de asweger gegarandeerd correct functioneert dient opgegeven te worden in de inschrijvingsdocumenten. De omgevingstemperatuur bij de cruciale onderdelen dient gemonitord en gelogd te worden en bij het optreden van een temperatuur buiten het opgegeven temperatuursbereik voor die onderdelen dient een foutmelding door het systeem gegenereerd te worden zodat een verdere weging niet mogelijk is.

Overige nadere inlichtingen

Hierbij wordt het Terechtwijzend bericht nummer 1 gepubliceerd. Gelieve bij uw inschrijving hiermee rekening te houden.