Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren en plaatsen van specifiek straatmeubilair als tijdelijke inrichting van het openbaar domein in het kader van het circulatieplan

De uit te voeren levering betreft: het leveren en plaatsen van tijdelijke inrichtingselementen in Gent. Het gaat om specifiek straatmeubilair, waarbij de opdrachtnemer bepaalde bestaande elementen kan leveren en plaatsen, andere elementen nog moet fabriceren alvorens te plaatsen, en elementen plaatst die door de opdrachtgever worden aangeleverd. Deze opdracht omvat 3 luiken:
1. Leveren en plaatsen van tijdelijke inrichtingselementen op 7 gekende locaties in de binnenstad van Gent
2. Leveren en plaatsen van tijdelijke inrichtingselementen op andere, nog niet gekende locaties in de binnenstad van Gent, op afroep gedurende een periode van 4 jaar.
3. Op afroep instaan voor onderhoud, herstellingen en/of aanpassingen van de geleverde tijdelijke inrichtingselementen, dit gedurende een periode van 10 jaar
De inrichtingsobjecten in voorliggende opdracht zijn:
- Stapelbare betonblokken met noppen
- Vlaggenmasten
- Geprefabriceerde modulaire zitelementen in beton en hout
- Boom- en plantenbakken, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
Deze opdracht omvat één perceel.

Publicatiedatum
03-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34928000 - Wegmeubilair
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
contactpunt overheidsopdrachten

Overige nadere inlichtingen

Dit rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd om reden van:
We kregen plots een bericht van het kabinet dat de verwijzing naar tropisch hardhout uit het bestek moest verwijderd worden.
Deze aanpassing is gebeurt en u kunt nu het aangepast bestek downloaden via de website van E-notification.

Gelieve met deze aanpassing in het bestek rekening te houden voor het opmaken en indienen van uw offerte.