Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

C11/0000331419 - Levering van mechanische bewerkte stukken met lassen op plan via mini-competities (draaien, frezen, lassen, plooien, oppervlaktebehandeling)

Levering van mechanische bewerkte stukken met lassen op plan via mini-competities (draaien, frezen, lassen, plooien, oppervlaktebehandeling)

Publicatiedatum
27-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investments
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.131
Ter attentie van
François-Xavier Delente

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
In plaats van
Toegangseisen waaraan voldaan moet worden op straffe van onontvankelijkheid van de kandidatuur:
De kandidaat heeft een ERP systeem of soortgelijk IT systeem dat toelaat prijsaanvragen/bestellingen te verwerken/bevestigen binnen de 15 werkdagen na ontvangst en is bereid mee te werken met de NMBS om orderbevestigingen op termijn elektronisch te laten gebeuren. De kandidaat geeft ten minste een auditeerbare referentie op van een effectieve logistieke samenwerking met een derde firma werd opgezet.
De kandidaat heeft een kwaliteitssysteem dat auditeerbaar is en toelaat te garanderen dat meer dan 95% van de bestelde producten voldoen aan de gevraagde specificaties. De kandidaat heeft ervaring met het communiceren van KPI’s (key performance indicators) op regelmatige basis met klanten. De kandidaat voegt hiertoe een beschijving van zijn kwaliteitssyteem bij zijn kandidatuurstelling.
Veelvuldige mondelinge en schriftelijke communicatie met de werkplaatsen gebeurt in het Nederlands of het Frans in functie van de lokalisatie van de werkplaats. De kandidaat bezorgt attesten die bewijzen dat de persooneelsleden die zullen instaan voor contacten met de werkplaatsen het Nederlands resp. Frans machtig zijn of verklaart op erewoord dat voorvermelde personeelsleden Nederlands resp. Frans als moedertaal hebben.
De kandidaat dient een algemene bedrijfspresentatie te bezorgen met opgave van het aantal tewerkgestelde personeelsleden en hun kwalificatie.
Te lezen
Toegangseisen waaraan voldaan moet worden op straffe van onontvankelijkheid van de kandidatuur:
De kandidaat heeft een ERP systeem of soortgelijk IT systeem dat toelaat prijsaanvragen/bestellingen te verwerken/bevestigen binnen de 15 werkdagen na ontvangst en is bereid mee te werken met de NMBS om orderbevestigingen op termijn elektronisch te laten gebeuren. De kandidaat geeft ten minste een auditeerbare referentie op van een effectieve logistieke samenwerking met een derde firma werd opgezet.
De kandidaat heeft een kwaliteitssysteem dat auditeerbaar is en toelaat te garanderen dat meer dan 95% van de bestelde producten voldoen aan de gevraagde specificaties. De kandidaat heeft ervaring met het communiceren van KPI’s (key performance indicators) op regelmatige basis met klanten. De kandidaat voegt hiertoe een beschijving van zijn kwaliteitssyteem bij zijn kandidatuurstelling.
Veelvuldige mondelinge en schriftelijke communicatie met de werkplaatsen gebeurt in het Nederlands of het Frans in functie van de lokalisatie van de werkplaats. De kandidaat bezorgt attesten die bewijzen dat de persooneelsleden die zullen instaan voor contacten met de werkplaatsen het Nederlands resp. Frans machtig zijn of verklaart op erewoord dat voorvermelde personeelsleden Nederlands resp. Frans als moedertaal hebben.