Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop bostankwagens

Aankoop bostankwagens

Publicatiedatum
16-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34144213 - Brandweerwagens
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone 3 - Rand
Postadres
Kruispadstraat 91, 2900 Schoten, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen Vanderzwalm

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

444470.85 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Comet nv
Postadres
-
Titel
Aankoop bostankwagens
Waarde
444470.85 EUR