Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ter beschikking stelling van een vloot van commerciële voertuigen

Ter beschikking stelling van een vloot van commerciële voertuigen

Publicatiedatum
12-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Postadres
Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Haubruge Barbara

Overige nadere inlichtingen

Correction d'une erreur de traduction au point 2 (réponses) du PV de session d'information (version FR uniquement)