Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

FLORENNES – Basis Jean OFFENBERG - Vervanging van ALPHA bebakening door ADB bebakening

FLORENNES – Basis Jean OFFENBERG
Vervanging van ALPHA bebakening door ADB bebakening

Publicatiedatum
04-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45316213 - Installeren van wegbebakening
34997210 - Lampen voor start- en landingsbanen
34995000 - Lampen voor vliegtuignavigatie en -verlichting
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Charles Anne Geneviève

Overige nadere inlichtingen

Addendum Nr1 voor nederlandse versie.gepubliceerd.