Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

leveren van vertikale signalisatiematerialen in de provincie West-Vlaanderen

Leveren van vertikale signalisatiematerialen in de provincie West-Vlaanderen.
Deze aanneming omvat hoofdzakelijk :
- Leveren van verkeersborden volgens 10.1;
- Leveren van bekledingsmateriaal volgens 10.1;
- Leveren van steunen volgens 10.1 ;
- Leveren van bijhorigheden: sokkels voor steunen, bevestigingsbeugels, kunststofhoedjes,… volgens 10.1;
- Leveren van andere wegbebakeningsinrichtingen : afbakeningsmateriaal, anti-parkeerpalen, km- en hm-paal, verkeerszuil, retroflecterende koker, anti-parkeerpalen, omega-elementen, …
- Meerprijzen dringende leveringen.
- Voorbehouden som.

Publicatiedatum
03-10-2016
Deadline
28-11-2016 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
34992200 - Verkeersborden
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Sven Couck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

art 61 kb plaatsing is van toepassing

Vakbekwaamheid

1) Een lijst van de belangrijkste werken i.v.m. het leveren van signalisatie, (minstens 3) uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Elke referentie heeft een financiële omvang van minstens € 150.000,00 incl. BTW.
De getuigschriften vermelden:
? de inhoud van de opdracht;
? het bedrag van de opdracht;
? de uitvoeringsperiode van de opdracht;
? de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
? of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A