Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs autosnelwegen en gewestwegen in het district Centraal-Limburg gedurende 1 jaar (2 maal verlengbaar)

Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs autosnelwegen en gewestwegen in het district Centraal-Limburg gedurende 1 jaar (2 maal verlengbaar)

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
34992200 - Verkeersborden
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Etablissements Paque, Yvan
Postadres
Rue de l'Arbre-Courte-Joie 48, 4000 Luik
Titel
Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte signalisatiematerialen (politieborden en bewegwijzering), langs autosnelwegen en gewestwegen in het district Centraal-Limburg gedurende 1 jaar
Waarde
137025.94 EUR