Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van meetposten voor de detectie van warme asbussen DWBC op het conventionele net

Levering van meetposten voor de detectie van warme asbussen DWBC op het conventionele net.

Publicatiedatum
02-04-2014
Deadline
09-05-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11
Postadres
Marcelbroodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Cécilie VANDELOISE
Ter attentie van
Cécilie Vandeloise I-P.114 S 40/1

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. Te dien einde moeten de kandidaten beantwoorden aan de volgende selectiecriteria:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
- De kandidaat dient een recent attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenskomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is,
- De kandidaat dient bij zijn aanvraag tot deelneming de nodige administratieve, juridische en organisatorische inlichtingen betreffende zijn onderneming te voegen.
De kandidatuur moet in 2 exemplaren ingediend worden
HET BESTEK WORDT SLECHTS OPGESTUURD NA DE SELECTIE VAN KANDIDATUREN

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient ons te laten geworden :
- zijn zakencijfer van de laatste drie jaren met een minimum van 3.000.000 € per jaar in de activiteiten sector van onderhavige opdracht(in vorm van een tabel) om te kunnen deelnemen aan deze opdracht;
- zijn winst- of verliescijfers van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel).
GELIEVE GEEN JAARSVERSLAGEN BIJ TE VOEGEN

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient ons de volgende bewijsstukken te laten geworden: zijn referenties i.v.m. de levering van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren (leveringsjaren en jaarlijkse hoeveelheden),
- het bestaan van een systeem van kwaliteitscontrole.
Infrabel behoudt zich het recht voor een audit uit te voeren bij de firma's die zich kandidaat gesteld hebben.
Deze audit moet aantonen dat zij voldoen aan de gestelde basisvereisten in het domein.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!