Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Proces-verbaal van opening van de offertes

Plaatsen van geluidsschermen langs de A2 (E314) te Genk (fase 1)

Publicatiedatum
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
34920000 - Wegenuitrusting
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45111220 - Verwijderen van begroeiing op bouwterreinen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45223800 - Monteren en bouwen van prefabconstructies
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
45262210 - Funderingswerkzaamheden
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
77211300 - Rooien van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden

1. Overzicht

Referentienummer

AWV L-X70/A2/101-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

BAM Contractors

THV NV Aswebo - NV Aannemningen Van Wellen

West Construct NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
Fax
+32 11742448
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290829
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290829
Datum van aanmaak
09/11/2017 09:21:13

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. Voorlopige rangschikking: 1) BAM CONTRACTORS basisoplossing2) THV Besix - West Construct basisoplossing3) THV Aswebo - Aannemingen Van Wellen basisoplossing4) BAM CONTRACTORS vereiste variante5) THV Besix - West Construct vereiste variante6) THV Aswebo - Aannemingen Van Wellen vereiste variante

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
BAM Contractors
KBO-nummer
0452.702.265
Postadres
Antoon Van Osslaan 1 bus 2
Postcode
1120
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 11702172
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
02_SO1-Documenten art. 80 (basisoplossing)-BAM Contractors.zip, 03_78-Documenten art.78-BAM Contractors.zip, 01_OF1-Basisoplossing - BAM Contractors.zip, Offerte BAM.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
THV NV Aswebo - NV Aannemningen Van Wellen
KBO-nummer
0000.000.000
Postadres
Booiebos 4
Postcode
9031
Plaats
Drongen-Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92826030
Fax
+32 92826030
Hoofdadres
www.aswebo.be
Prijs
-
Aantal documenten
25
Aantal documenten
25
Documenten
03 - 78 Lijst eventuele onderaannemers.pdf, 03 - 78 Schematische voorstelling planning.pdf, 03 - 78 Technische documentatie geleideconstructie.pdf, 03 - 78 Terechtwijzende Berichten.pdf, 03 - 78 Volmacht en handtekenbevoegdheid - Aswebo.pdf, 03 - 78 Volmacht en handtekenbevoegdheid - Van Wellen.pdf, 04 - 68 Erkenning - Aswebo.pdf, 04 - 68 Erkenning - Van Wellen.pdf, 04 - 68 Veiligheid.pdf, 04 - 68 Vereiste referenties met getuigschriften goede uitvoering.pdf, 04 - 68 Verklaring bij de aanbesteding.pdf, 05 - 67 Uittreksels uit het strafregister - Aswebo.pdf, 05 - 67 Uittreksels uit het strafregister - Van Wellen.pdf, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Van Wellen.pdf, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Aswebo.docx, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Aswebo.pdf, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Van Wellen.xml, 03 - 78 Technische documentatie geluidsabsorberende schermen VARIANTE.pdf, 03 - 78 Technische documentatie geluidsabsorberende schermen BASIS.pdf, 02 - SO1 basis pdf - THV Aswebo - Van Wellen.pdf, 02 - SO1 basis xls - THV Aswebo - Van Wellen.xls, 02 - SO2 variante pdf - THV Aswebo - Van Wellen.pdf, 02 - SO2 variante xls - THV Aswebo - Van Wellen.xls, 01 - OF1 BASIS - THV Aswebo - Van Wellen.pdf, 01 - OF2 VARIANTE - THV Aswebo - Van Wellen.pdf, 03 - 78 Lijst eventuele onderaannemers.pdf, 03 - 78 Schematische voorstelling planning.pdf, 03 - 78 Technische documentatie geleideconstructie.pdf, 03 - 78 Terechtwijzende Berichten.pdf, 03 - 78 Volmacht en handtekenbevoegdheid - Aswebo.pdf, 03 - 78 Volmacht en handtekenbevoegdheid - Van Wellen.pdf, 04 - 68 Erkenning - Aswebo.pdf, 04 - 68 Erkenning - Van Wellen.pdf, 04 - 68 Veiligheid.pdf, 04 - 68 Vereiste referenties met getuigschriften goede uitvoering.pdf, 04 - 68 Verklaring bij de aanbesteding.pdf, 05 - 67 Uittreksels uit het strafregister - Aswebo.pdf, 05 - 67 Uittreksels uit het strafregister - Van Wellen.pdf, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Van Wellen.pdf, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Aswebo.docx, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Aswebo.pdf, 06 - UEA Genk geluidsschermen langs E314 - Van Wellen.xml, 03 - 78 Technische documentatie geluidsabsorberende schermen VARIANTE.pdf, 03 - 78 Technische documentatie geluidsabsorberende schermen BASIS.pdf, 02 - SO1 basis pdf - THV Aswebo - Van Wellen.pdf, 02 - SO1 basis xls - THV Aswebo - Van Wellen.xls, 02 - SO2 variante pdf - THV Aswebo - Van Wellen.pdf, 02 - SO2 variante xls - THV Aswebo - Van Wellen.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
West Construct NV
KBO-nummer
0407.015.760
Postadres
Siemenslaan 13
Postcode
8020
Plaats
Oostkamp
Land
BE
Telefoon
+32 50368085
Fax
+32 50368081
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
10
Aantal documenten
10
Documenten
01_OF1-West Construct.pdf, 01_OF2-West Construct.pdf, 02_SO1-West Construct.pdf, 02_SO1-West Construct.xls, 02_SO2-West Construct.pdf, 02_SO2-West Construct.xls, 03_78-1- West Construct.pdf, 04_69-1-West Construct.pdf, 2017063 - Offerte West Construct - deel 1.pdf, 2017063 - Offerte West Construct - deel 2.pdf
Algemene opmerkingen
-