Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Aankondiging van een opdracht

LEVEREN EN AANBRENGEN VAN DUURZAME MARKERINGEN OP DE N3 TE BRUSTEM – SINT-TRUIDEN

LEVEREN EN AANBRENGEN VAN DUURZAME MARKERINGEN OP DE N3 TE BRUSTEM – SINT-TRUIDEN

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
19-11-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
34922100 - Wegmarkeringen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233162 - Aanleggen van fietspad
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: C