Aankondiging van een gegunde opdracht

aankoop compacte veegwagen

aankoop compacte veegwagen met twee veegborstels en één onkruidborstel – overname Ravo veegwagen + onderhoudscontract

Publicatiedatum
02-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34144431 - Veegzuigvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Ninove
Postadres
Centrumlaan 100, 9400 Ninove, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Wendy Van Eeckenrode

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

160397.60 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
I.T.M. SALES AND SERVICES BVBA
Postadres
-
Titel
aankoop compacte veegwagen
Waarde
160397.60 EUR