Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren van smeltmiddelen voor de gladheidbestrijding winter 2016-2017

Leveren van smeltmiddelen voor de gladheidbestrijding winter 2016-2017

Publicatiedatum
22-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34927100 - Strooizout
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Van de Moortel Frauke

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing in formule gunningscriteria p.5