Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

autobanden + uitvoering van daarmee samengaamde werkzaamheden.

Levering, in een lot, van autobanden en de uitvoering van de daarmee samengaande werkzaamheden voor het autopark van de groep NMBS.

Publicatiedatum
03-07-2014
Deadline
11-08-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
34350000 - Banden voor normale en zware voertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, I-FBA.515 - s. 40/1
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Van Hee Annie Maria

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten.
Te dien einde moeten de kandidaten beantwoorden aan de volgende selectiecriteria:
- De kandidaat dient een recent attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijk dat hij zijn verlichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bedragen van de sociale zekerheid, overeenskomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
De kandidaat dient aan zijn aavraag tot deelneming de nodige administratieve, juridische en organisatorische inlichtingen betreffende zijn onderneming te voegen.
- De kandidaat dient aan zijn vraag tot deelname een recent attest van de directe belastingen en van de BTW administratie bij te voegen waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen heeft nageleefd.
- De kandidaat dient aan zijn vraag tot deelname een recent attest van niet-faillissement bij te voegen afgeleverd door de Kamer van Koophandel.
Het bestek zal opgestuurd worden na de selectie van de kandidaturen.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat moet bij zijn vraag tot deelname het volgende voegen:
- Omzet van de laatste 3 boekjaar in tabelvorm;
- Maximum bedrag waarvoor de inschrijver verzekerd is ter dekking van de schade aan derden.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet bij zijn vraag tot deelname het volgende voegen:
- Aantonen (locatie servicepunten opgeven) dat de service kan geleverd worden waarbij de verplaatsingstijd voor de voertuigen vanuit onze vestigingen maximaal 30 minuten mag bedragen; onze vestigingen zijn: Brussel, Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Leuven, Gent, Denderleeuw, Aalst, Brugge, Kortrijk, Liège, Namur, Verviers, Ronet, Jemelle, Arlon, Charleroi, Mons, La Louvière, Ath, Bascoup & Schaarbeek.
- Aantonen over voldoende opslagruimte te beschikken voor de opslag van de winterbanden voor +/- 1500 voertuigen (opslagcapaciteit per servicepunt opgeven).
- Aantonen over een informatica applicatie te beschikken die het volledige bandenbeheer toelaat (maken van afspraken, geven van toelatingen, beschikbaarheid van de banden,....)
- Aantonen over een interventieploeg te beschikken (al dan niet in onderaanneming) voor het herstellen van vrachtwagen banden op verplaatsing.
- Minstens 2 referenties voor een gelijkaardige opdracht in de afgelopen 3 jaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2082 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!