Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Europese Commissie, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights Aankondiging van een opdracht

Door schepen vervoerde tenders en zeilende passagiersschepen — De mogelijkheden verkennen om de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren en om de i...

Als opvolging van het resultaat van de Refit-herziening van Richtlijn 2009/45/EC inzake veiligheidsvoorschriften en - normen voor passagiersschepen, biedt het onderzoek de mogelijkheid om na te gaan of er behoefte is aan gemeenschappelijke EU-vereisten voor bepaalde soorten schepen die momenteel niet in de richtlijn zijn opgenomen. Meer bepaald is het de bedoeling te vast te stellen of het nodig i...
Publicatie16-06-2018
Deadline13-09-2018
Regiocode (NUTS) N/A (00)
Universiteit Gent Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten
Publicatie16-06-2018
Deadline07-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Gent (BE234)
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Aankondiging van een opdracht

Aanduiden van een Managed Service Provider (MSP) voor Bouwkundige en Bouwtechnische opdrachten en exploitatienoden van het Gemeenschapsonderwijs

De gekozen Dienstverlener vervult de rol van “Managed Service Provider” : de MSP brengt individuele medewerkers of medewerkers in teamverband aan voor de uitvoering van specifieke opdrachten.De inzet van de medewerkers zal betrekking hebben op dringende of korte projecten in het kader van een vermeerdering van het werk of vervanging van een personeelslid. Het Bestuur onderscheidt onderstaande prof...
Publicatie16-06-2018
Deadline20-07-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Directorate-General for Research and Innovation, Directorate B, Unit B3 Aankondiging van een opdracht

Verlening van diensten op het gebied van intellectuele eigendom aan Europese universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties

Een dienstenovereenkomst voor diensten op aanvraag ter bevordering van de algemene doelstelling om de commercialisering van onderzoeksresultaten van Europese universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties te versterken. Deze diensten zullen het volgende omvatten: — initiële IP-audit of -evaluatie, — analyseren van octrooien, — een volledigere IP-e...
Publicatie15-06-2018
Deadline18-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Europees Parlement, General-Directorate for the Presidency, Directorate for the Plenary, Official Mail Unit Aankondiging van een gegunde opdracht

Elektronisch gegevensbeheersysteem — ERMS

Levering van IT-software (ERMS — Elektronisch gegevensbeheersysteem), de inzet ervan in het Europees Parlement en de verlening van aanverwante diensten: onderhoud en technische bijstand, opleiding, advies, configuratie, aanpassing en ontwikkeling van een gebruikersapplicatie binnen het ERMS, of door gebruikmaking van ERMS-technologieën en servicebeheer.
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor sensibilisering rond verkeersveiligheid via jeugdwerk

Het voorwerp van de opdracht betreft het uitwerken van een reeks workshops waarop door het jeugdwerk een beroep kan gedaan worden. De workshops hebben als doel, jongeren bewust te maken van verkeers(on)veiligheid.
Publicatie15-06-2018
Deadline12-07-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Provincie Antwerpen Rectificatie

Aanstellen van een communicatiebureau voor de provincie Antwerpen

Aanstellen van een communicatiebureau voor de provincie Antwerpen
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Rectificatie

Aanstellingsprocedure voor de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract

Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven Aankondiging van een opdracht

Productie van foto's

De Opdracht is een opdracht voor diensten en betreft prestaties voor de productie van foto's om tegemoet te komen aan de communicatie- en promotiebehoeften verbonden aan de activiteiten van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, hub.brussels.
Publicatie15-06-2018
Deadline20-07-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Europaziekenhuizen VZW Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Uitnodiging tot indienen offerte - Mise à disposition de personnel soignant, administratif, technique et étudiant via une société d’intérim / Terbesch...

Raamovereenkomst wordt doorgestuurd naar meerdere interim-bedrijf de terbeschikkingstelling interim personeel
Publicatie15-06-2018
Deadline06-07-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
bpost Rectificatie

Integrale security dienstverlening voor bpost en Belgische filialen van bpost

Diensten met betrekking tot de integrale security dienstverlening voor bpost en Belgische filialen van bpost.
Publicatie15-06-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Rectificatie

Aanstellingsprocedure voor de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract

Aanstelling van de advocaten van de RSZ en uitvoeringsregels van het contract
Publicatie14-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Dienst bijzondere evaluatie ontwikkelingssamenwerking Rectificatie

Evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, van de integratie van het thema Voedselzekerheid en de multi-actorenaanpak binnen de Belgische...

De te leveren diensten staan uitvoerig beschreven in deel B "Technische voorschriften” van dit bestek.
Publicatie14-06-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Brussels Instituut voor Milieubeheer Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten
Publicatie14-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
stad Brugge Rectificatie
Toerisme Vlaanderen Rectificatie

Raamovereenkomst voor MICE-communicatie: ondersteuning promotie MICE-activiteiten & creatie van sub-merk Flanders Special Meeting Venues

Het voorwerp van de opdracht betreft dienstverlening door een reclamebureau die het Toerisme Vlaanderen Congresbureau ondersteunt in de promotie van zijn MICE-activiteiten. De MICE-doelgroep van het Toerisme Vlaanderen Congresbureau zijn internationale associaties die actief zijn binnen de Vlaamse economische groeisectoren of een belangrijke link hebben met de Vlaamse toeristische troeven (kunste...
Publicatie14-06-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europees Parlement Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau in ‘s-Gravenhage

De verbindingsbureaus van het Europees Parlement zijn verantwoordelijk voor de gedecentraliseerde tenuitvoerlegging van de institutionele communicatie-inspanningen van het Europees Parlement. Meer specifiek beheren de bureaus de contacten met nationale, regionale en lokale media, communiceren ze met burgers en belanghebbenden via offline- en onlineactiviteiten, en bieden ze een communicatieplatfor...
Publicatie13-06-2018
Deadline30-07-2018
Regiocode (NUTS) NEDERLAND (NL)
Europese Commissie, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management Aankondiging van een gegunde opdracht

Maak gebruik van uw rechten - EU-brede overkoepelende communicatiecampagne inzake consumentenrechten op EU-niveau

Het doel van de opdracht is om een geïntegreerde EU-brede campagne te lanceren waarbij de volledige nadruk zal liggen op consumentenrechten, door een herkenbare overkoepeling te creëren voor de consumentenrechten op EU-niveau en de rol van de EU te promoten bij het waarborgen van deze rechten. De campagne moet zich verder toeleggen op een reeks thematische gebieden in een aantal geselecteerde land...
Publicatie13-06-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate G, Unit G.3 Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de aanbesteding van gegevens voor de onderdelen „Tarieven”, „Binnenlandse belastingen” en „Procedure...

Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de aanbesteding van gegevens in 3 percelen voor de onderdelen „Tarieven”, „Binnenlandse belastingen” en „Procedures en formaliteiten” van de Databank Markttoegang (Market Access Database (MADB)) voor minstens 121 douanegebieden die momenteel zijn opgenomen in de databank.
Publicatie13-06-2018
Deadline14-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen Aankondiging van een opdracht

Aanbesteding: Media Week van de Bedrijfsoverdracht en ontwikkeling concept & bouw campagnesite

Dit is een opdracht in 2 percelen: Perceel 1: Aanbesteding Media Week van de Bedrijfsoverdracht We zoeken een mediapartner of een consortium van partners die een geschikte, creatieve mix van communicatiekanalen voorstellen voor een maximale prijs van 165.000 euro, exclusief btw om de week van de bedrijfsoverdracht en het thema overdracht aan bod te laten komen in de media n.a.v. de week van de bed...
Publicatie13-06-2018
Deadline02-07-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
KANSSPELCOMMISSIE Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor de aanstelling van een "Data Protection Officer" (DPO)

De opdracht bestaat uit de terbeschikkingstelling van een "Data Protection Officer" aan de Kansspelcommissie.
Publicatie13-06-2018
Deadline18-07-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Hogeschool Gent Aankondiging van een opdracht

Vernieuwing en beheer modulaire beursstand HoGent

Vernieuwing en beheer modulaire beursstand HoGent
Publicatie13-06-2018
Deadline03-09-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
stad Brugge Aankondiging van een opdracht
Europaziekenhuizen VZW Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanwervingskantoren voor het rekruteren

Raamovereenkomst wordt doorgestuurd naar meerdere aanwervingskantoren voor het rekruteren van verschillende functies en profielen
Publicatie13-06-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderzoek naar het gebruik van brandstofcellen en waterstof in de spoorwegomgeving

Dit onderzoek beoogt het analyseren van de bedrijfscasus inzake het gebruik van brandstofcellen en waterstof in de spoorwegomgeving, zowel bij reizigerstreinen als goederentreinen.
Publicatie12-06-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2113 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!