Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Departement Werk en Sociale Economie Aankondiging van een opdracht

LEVEREN INHOUD EN BEHEER DIGITAAL KENNISCENTRUM MVO VLAANDEREN

Het departement WSE wenst een dienstverlener aan te duiden voor de ontwikkeling van en de bekendmaking van (de activiteiten van) MVO Vlaanderen, aanlevering van inhoud, beeldmateriaal en beheer van de site en de sociale media verbonden aan MVO Vlaanderen in afstemming met de opdrachtgever en belangrijkste stakeholders. Voorwerp van de opdracht Voorliggende opdracht gelast de opdrachtnemer tot de...
Publicatie13-08-2018
Deadline07-09-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Enabel Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor diensten van training in gegevensverzameling en coaching in marketing

Overheidsopdracht voor diensten van training in gegevensverzameling en coaching in marketing
Publicatie13-08-2018
Deadline18-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
FOD Fin Afdeling Aankopen Aankondiging van een opdracht

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning van de FOD Financiën op het vlak van workforce-...

De FOD Financiën wil zijn totale telefonische dienstverlening verbeteren door de organisatie van een gedistribueerd callcenter. Dat houdt in dat in de toekomst alle telefonische oproepen langs één telefoonnummer zullen binnenkomen. Daarna zullen zij behandeld worden door me-dewerkers van het bestaand contactcenter van de FOD Financiën (1e lijn) of door medewer-kers van de buitendiensten (2e en 3e...
Publicatie13-08-2018
Deadline19-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Stafdienst P&O Aankondiging van een gegunde opdracht

Openbare procedure voor de organisatie van sessies teamcoaching (perceel 1) en groepscoaching (perceel 2) in het Nederlands en het Frans bestemd voor...

Organisatie van sessies teamcoaching (perceel 1) en groepscoaching (perceel 2) in het Nederlands en het Frans bestemd voor het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën
Publicatie13-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Realisatie van een balans van de schoolvervoerplannen 2006 - 2017 : analyse, tendensen en perspectieven.

Realisatie van een balans van de schoolvervoerplannen 2006 - 2017 : analyse, tendensen en perspectieven.
Publicatie13-08-2018
Deadline04-09-2018
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Europese Commissie Aankondiging van een opdracht

Onderzoek naar de uitvoering van conformiteitscontroles in de olijfoliesector in de Europese Unie.

Onderzoek naar de uitvoering van conformiteitscontroles in de olijfoliesector in de Europese Unie.
Publicatie11-08-2018
Deadline03-10-2018
Regiocode (NUTS) N/A (00)
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar Aankondiging van een gegunde opdracht

Beveiligingsgerelateerde diensten: perceel 1 — beveiligingsgerelateerde diensten: bewaking; perceel 2 — beveiligingsgerelateerde diensten: alarmmonito...

Bewakingsdiensten, verlening van bijstandsgerelateerde diensten en ad-hoc-interventie zoals vereist door het veiligheidsniveau; monitoring van alarmsignalen/meldingen, interventie in de gebouwen na de alarmsignalen, het onderhoud van het beveiligingssysteem met, indien nodig, de modernisering en vervanging van uitrusting en installaties voor interoperabiliteit, en ad-hoc-interventie zoals vereist...
Publicatie11-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
bpost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Wervingsbureaus

bpost wenst zich inzake aanwervingen te laten bijstaan door partners (inschrijvers) die bpost mee zullen ondersteunen tijdens zijn evolutie naar een gediversifieerd en wendbaar bedrijf en bij zijn nationale en internationale ontwikkeling. bpost wil samenwerken met partners (inschrijvers) die blijk geven van innovatief professionalisme en die expertise hebben in een of meerdere activitei...
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
NMBS-Procurement Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C93-0000735015 - Meerjarige overeenkomst - Geldophaling en bevoorrading in de stations en TVM's

Een meerjarige raamovereenkomst (4 jaar) voor diensten ten behoeve van de directie Marketing & Sales van de NMBS voor de bevoorrading en geldophaling in de stations en de Ticket Vending Machines (TVM’s)
Publicatie10-08-2018
Deadline07-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen Aankondiging van een gegunde opdracht

Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor verschillende expertises.

Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract voor volgende expertises: - veiligheidsrapportages; - het uitvoeren van milieubeoordelingen en milieutechnische expertise; - financieel-economische haalbaarheidsanalyses en marktverkenning ten behoeve van vastgoedontwikkelingen en het bedrijfshuisvestingsbeleid; - procesbegeleiding bij complexe ruimtelijk-economische dossiers waaronder handelsve...
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Proces-verbaal van opening van de offertes

Statische bewaking op het hoofdbestuur en in diverse kantoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Statische bewaking op het hoofdbestuur en in diverse kantoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
bpost Rectificatie

Lead Content & Digital Copywriting

Perceel 1 - Lead Content : bpost is op zoek naar een agentschap dat zorgt voor een methodologie om content te produceren die in lijn ligt met de commerciële doelstellingen van de business unit(s) van bpost. Perceel 2 - Digital Copywriting : bpost is op zoek naar een agentschap dat kan vertalen vanuit een briefing, een content strategie of een content plan naar effectieve content stukken.
Publicatie10-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 Aankondiging van een opdracht

Waarnemingspost voor de markt en het beleid inzake brandstofcellen en waterstof.

Op dit ogenblik is er geen instrument beschikbaar om de effectieve inzet van technologieën op het gebied van brandstofcellen en waterstof (FCH, fuel cells and hydrogen), de marktpenetratie en het bestaande beleidskader, op een gecoördineerde manier op te volgen, op een paar uitzonderingen na, zoals het Europees waarnemingscentrum voor alternatieve brandstoffen (EAFO), dat de inzet van brandstofcel...
Publicatie09-08-2018
Deadline28-09-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Algemene Directie Crisiscentrum Rectificatie

Organisatie DPO-meeting

Opdracht die als doel heeft de logistieke organisatie van een meeting tussen de data protection officers (DPO’s) van de verschillende lidstaten van de Europese Unie te verzekeren
Publicatie09-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) Aankondiging van een opdracht

Bijstandsmechanisme voor investeringen in de blauwe economie

Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure die wordt uitgeschreven om een bijstandsmechanisme voor investeringen in de blauwe economie op te richten met als merknaam „Bijstandsplatform voor blauwe economie” om de toegang tot investeringen te vergemakkelijken voor maritieme ondernemingen. Het doel van onderhavige oproep tot inschrijving is het selecteren van een dienst...
Publicatie08-08-2018
Deadline10-10-2018
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) Aankondiging van een opdracht

Blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden: Op weg naar een EU-strategie die gericht is op de vaardigheden en de aanwervings...

Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van een dienstenovereenkomst voor het volgende onderwerp: „Op weg naar een EU-strategie die gericht is op de vaardigheden en de aanwervingsbehoeften van de waardeketen op papierbasis (pulp- en papierproductie en papierprinten)“. De algemene doelstelling van deze aanbesteding is een kader te bieden voor de ont...
Publicatie08-08-2018
Deadline13-09-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate-General for Taxation and Customs Union Aankondiging van een opdracht

Meervoudige raamovereenkomsten met heropening van mededinging voor de verlening van diensten in verband met evaluatie en effectbeoordeling.

De gevraagde diensten bestaan doorgaans uit specifieke onderzoeken die zijn ontworpen om bij te dragen tot een bepaald evaluatie- of effectbeoordelingsproject van de aanbestedende dienst, met inbegrip van „geschiktheidscontroles”. Onderzoeken ter ondersteuning van evaluatieprojecten kunnen fases omvatten ter ondersteuning van de aanbestedende dienst bij het naleven van zijn verplichtingen bij de v...
Publicatie08-08-2018
Deadline27-09-2018
Regiocode (NUTS) N/A (00)
Algemene Directie Crisiscentrum Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Organisatie DPO-meeting

Opdracht die als doel heeft de logistieke organisatie van een meeting tussen de data protection officers (DPO’s) van de verschillende lidstaten van de Europese Unie te verzekeren
Publicatie08-08-2018
Deadline31-08-2018
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Stad Hasselt Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstelling projectleider integratie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

De Stedelijke Diesten van stad Hasselt en OCMW Hasselt zijn aan een integratie-oefening begonnen. Samen vormen ze “Stad Hasselt”. Deze oefening creëert een reeks van integratie- en veranderprojecten die een goede begeleiding nodig hebben. Om deze projecten in goede banen te leiden zal er een tijdelijke projectleider integratie aangesteld worden. Deze tijdelijke projectleider integratie zal de Alge...
Publicatie08-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Toerisme Oostende vzw Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Marketing - Toerisme Oostende vzw - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Toerisme Oostende vzw is op zoek naar een communicatieadvies bureau om hen gedurende 3 jaar (1 januari 2019 tot 31 december 2022) bij te staan met advies omtrent campagnes en communicatie-acties ter promotie van Oostende.
Publicatie08-08-2018
Deadline07-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Oostende (BE255)
Stad Hasselt Aankondiging van een gegunde opdracht

Aanstelling projectleider transversale projecten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

De Stedelijke Diesten van stad Hasselt en OCMW Hasselt zijn aan een integratie-oefening begonnen. Samen vormen ze “Stad Hasselt”. Daarnaast werkt Stad Hasselt aan nieuwe transversale projecten zoals “Smart Hasselt”, Duurzame Ontwikkeling, Nieuwe HR politieken, etc Deze oefeningen creëren een reeks van transversale veranderprojecten die een goede begeleiding nodig hebben. Hiervoor zal er een tijdel...
Publicatie08-08-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Regie der Gebouwen Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Regie der Gebouwen - consultancy voor de werklastmeting

Brussel - Regie der Gebouwen - consultancy voor de werklastmeting
Publicatie07-08-2018
Deadline20-08-2018
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Aankondiging van een opdracht

Ieper - FOD Justitie - Globale studie betreffende het project " fase 4 - bijkomende cellenvleugel"

Ieper - FOD Justitie - Globale studie betreffende het project " fase 4 - bijkomende cellenvleugel"
Publicatie07-08-2018
Deadline20-09-2018
Regiocode (NUTS) Arr. Ieper (BE253)
Departement Werk en Sociale Economie Aankondiging van een opdracht

Studie naar de economische verankering en meerwaarde van maatwerkbedrijven in Vlaanderen

Het voorwerp van deze opdracht is een studie naar de economische verankering en meerwaarde van maatwerkbedrijven in Vlaanderen. (i.e. hun aangeboden goederen en diensten). Hierbij wordt een belangrijke focus gevraagd op het in kaart brengen van de industriële verankering van de sociale economiebedrijven binnen de Vlaamse economie.
Publicatie06-08-2018
Deadline24-09-2018
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Toerisme Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Tijdelijke consultancyopdracht voor een ‘association sales expert’ voor de Franstalige markt van VISITFLANDERS

De Vlaamse Regering investeert in het congrestoerisme. Er is ook een MICE-plan uitgewerkt als onderdeel van de marketingstrategie van VISITFLANDERS. Dit MICE-plan richt zich op het aantrekken van internationale asociatiecongressen met focus op onze economische groeisectoren en toeristische troeven in Vlaanderen. Via een professionalisering van de meetingindustrie en geoptimaliseerde samenwerking...
Publicatie06-08-2018
Deadline07-09-2018
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!