Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
GO! scholengroep Fluxus Rectificatie

HET AANSTELLEN VAN EEN DIENSTVERLENER VOOR HET ONTWERPEN, INVOEREN EN BEGELEIDEN VAN EEN STRATEGISCH COMPETENTIEMANAGEMENT IN SCHOLENGROEP FLUXUS ALS...

Deze overheidsopdracht heeft tot doel het aanstellen van een dienstverlener voor het ontwerpen, invoeren en begeleiden van een Strategisch Competentie Management in Scholengroep Fluxus als instrument voor het werven, coachen, nascholen van directies en kandidaat-directies.
Publicatie24-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Senior Backend. NET developer

Senior Backend. NET developer
Publicatie24-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Telecom projectleader

Telecom projectleader
Publicatie24-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Technical Project Leader

Technical Project Leader
Publicatie24-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Senior Backend. NET developer

Senior Backend. NET developer
Publicatie24-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Vrije Universiteit Brussel Aankondiging van een opdracht

Aanduiding van een bedrijfsrevisor

De Vrije Universiteit Brussel schrijft een openbare procedure uit voor aanduiding van een bedrijfsrevisor voor de controle van : - de jaarrekening van de universiteit (exclusief het Universitair Ziekenhuis maar inclusief het Instituut voor Europese Studies (IES)) - de jaarrekening van de VZW Vesalius College (VECO) - projectaudits voor onderwijs- en onderzoeksopdrachten De jaarrekeningen die bin...
Publicatie23-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
VIVAQUA Rectificatie

Minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen

Opdracht voor aanneming van juridische diensten betreffende de minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde waterfacturen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie23-03-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Europese Commissie, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Aankondiging van een opdracht

Onderzoek naar de impact van het Initiatief voor sociaal ondernemerschap van de Europese Commissie en de follow-upacties ervan

Het doel van dit huidige onderzoek is om de diensten van de Commissie een omvattende, op feiten gebaseerde analyse van de impact van het Initiatief voor sociaal ondernemerschap op de ontwikkeling van sociale ondernemingen/sociale economie en hun operationele omgeving, zowel op nationaal als EU-niveau, te verstrekken. De impact moet worden gemeten aan de hand van de hoofddoelstelling van de beleids...
Publicatie22-03-2019
Deadline29-05-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Europese Commissie, Directorate General for Economic and Financial Affairs, Directorate Policy, strategy and communication Aankondiging van een gegunde opdracht

Maandelijkse bedrijfsenquête op EU-schaal in de sector financiële dienstverlening

De „maandelijkse bedrijfsenquête op EU-schaal in de sector financiële dienstverlening” kadert in het geharmoniseerd programma voor conjunctuurenquêtes van de Europese Unie. Het programma is ontworpen om informatie te verzamelen over de toestand van de economieën in de lidstaten van de EU. Wegens het belang van de sector financiële dienstverlening voor de ontwikkeling van de algemene economie sluit...
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europees Parlement, Direction générale de la communication Aankondiging van een gegunde opdracht

Euroscola — voorbereiding, coördinatie en facilitatie van het programma

Het EP-bureau in Straatsburg heeft sinds 1989 een programma voor bijeenkomsten voor jongeren ontwikkeld om hen in staat te stellen de rol van het EP te leren kennen en de noodzaak van persoonlijke betrokkenheid bij een democratie te begrijpen. Het doel van dit programma is om jongeren voor te bereiden op hun rol als Europese burgers. Gedurende een twintigtal dagen worden tot 600 jongeren uit lande...
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) FRANCE (FR)
Europese Commissie, Directorate - General for Mobility and Transport, Directorate A — Policy Coordination and Security Aankondiging van een opdracht

Verstrekking van diensten op het gebied van juridische, economische, technologische en operationele ondersteuning op het gebied van vervoersveiligheid

De meervoudige raamovereenkomst beoogt de verlening op korte termijn aan de aanbestedende dienst (i.e. de Commissie) van uiterst gekwalificeerde externe deskundigheid met het oog op het verlenen van bijstand aan de aanbestedende dienst bij het ontwerp, de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van initiatieven en wetsvoorstellen van de EU op het gebied van vervoersveiligheid voor alle soorten vervo...
Publicatie22-03-2019
Deadline03-05-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Agentschap voor Natuur en Bos Aankondiging van een opdracht

AANSTELLEN VAN EEN COMMERCIEEL MANAGER

Natuurinvest wenst beroep te doen om de diensten van een commercieel manager. Deze manager staat onder meer in , samen met zijn/haar team, voor het commercieel beheer en de ontwikkeling van de Natuurinvest producten die complementair en ondersteunend zijn aan de opdrachten van het Agentschap voor Natuur en Bos en die tot doel hebben de eigen domeinen te promoten bij het publiek, het recreatief med...
Publicatie22-03-2019
Deadline25-04-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Departement Kanselarij en Bestuur Rectificatie

Aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest

De opdracht betreft het aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest (decreet van 3 juni 2016).
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid Aankondiging van een opdracht

Tevredenheidsonderzoek openbaar vervoer

De diensten omvatten het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij De Lijn. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen van dit tevredenheidsonderzoek: • Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Openbaar vervoer dat hen wordt aangeboden door De Lijn? • Hoe scoort De Lijn op iedere deelaspect? • Op welke punten scoort het openbaar vervoer van De Lijn goed? • Op welke punten kan he...
Publicatie22-03-2019
Deadline23-04-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Coordinatie Orgaan voor DreigingsAnalyse Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Logistieke organisatie van 10 evenementen van ESCN project

Logistieke organisatie van 10 evenementen van ESCN project
Publicatie22-03-2019
Deadline03-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Antwerpen Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een veilinghuis

Op regelmatige basis beschikt de stad Antwerpen over diverse materialen die voor de dagelijkse werking overbodig geworden zijn, maar wel een financiële waarde hebben. De stad wenst een veilinghuis aan te stellen om deze zaken te verkopen aan marktconforme prijzen. Gezien de variatie in producten, locaties en tijdstippen zal hiervoor een raamovereenkomst worden afgesloten, onderverdeeld in zes per...
Publicatie22-03-2019
Deadline24-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Toerisme Vlaanderen Proces-verbaal van opening van de offertes

Tijdelijke consultancyopdracht voor een ‘Association Relations Manager’ voor de Nederlandse markt van Toerisme Vlaanderen

Tot uitvoering van de congresstrategie wenst Toerisme Vlaanderen op tijdelijke basis een ‘Association Relations Manager’ aan te stellen die moet instaan voor het aantrekken, opsporen, detecteren, screenen, adviseren en evalueren van potentiële internationale topassociatiecongressen voor Vlaanderen en dit op de Nederlandse markt. De opdracht van de Association Relations Manager wordt verder omschr...
Publicatie22-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
TMVW servicelijnen Rectificatie

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

De overeenkomst betreft het uitvoeren van VSR-keuringen in het kader van schoonmaakopdrachten gegund binnen de bestaande raamovereenkomst (AD-ALL-18-015) voor TMVW, de partners/vennoten van FARYS en de deelnemers van TMVS.De opdrachtgever beoogt over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst met maximum 3 inschrijvers. Bij een individuele, concrete behoefte zal aan deze partijen een afzon...
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Departement Kanselarij en Bestuur Rectificatie

Aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest

De opdracht betreft het aanstellen van experten voor het vaststellen van schade aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest (decreet van 3 juni 2016).
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Elsene Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Allerlei dienstverleningen (inbinden), bestemd voor de Drukkerij, te verrichten door de privésector voor een periode van één jaar.

De opdracht is een overheidsopdracht de allerlei dienstverleningen (inbinden), bestemd voor de Drukkerij, te verrichten door de privésector voor een periode van één jaar. Bestaande uit 2 percelen, genummerd van 1 tot 2: Perceel 1: Inbinden en boekbinden: cpv 79971000-1 Perceel 2: Inbinden van trouwboekjes: cpv 79971000-1
Publicatie21-03-2019
Deadline17-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid Aankondiging van een gegunde opdracht

Tevredenheidsonderzoek openbaar vervoer

De diensten omvatten het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij De Lijn. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen van dit tevredenheidsonderzoek: • Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Openbaar vervoer dat hen wordt aangeboden door De Lijn? • Hoe scoort De Lijn op iedere deelaspect? • Op welke punten scoort het openbaar vervoer van De Lijn goed? • Op welke punten kan he...
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Rectificatie

Expertise inzake regulatie binnen de medische dispatching van het agentschap 112

Voor expertise inzake regulatie binnen de medische dispatching van het agentschap 112 voor DGGS Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
De Werkvennootschap NV van publiek recht Rectificatie

Aanstelling Commissaris

Dienstverlening door een commissaris
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Proces-verbaal van opening van de offertes

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwing cardiale echo, wachtzaal en secretariaat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande beke...

Verbouwen van ruimte voor wachtzaal en secretariaat, echo en extra zaal voor cardiale echo. Bijkomende echozaal nodig (4e) voor extra onderzoeken, huidig secretariaal moet hierdoor verhuizen.
Publicatie21-03-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Aalst (BE231)
GO! scholengroep Fluxus Aankondiging van een opdracht

HET AANSTELLEN VAN EEN DIENSTVERLENER VOOR HET ONTWERPEN, INVOEREN EN BEGELEIDEN VAN EEN STRATEGISCH COMPETENTIEMANAGEMENT IN SCHOLENGROEP FLUXUS ALS...

Deze overheidsopdracht heeft tot doel het aanstellen van een dienstverlener voor het ontwerpen, invoeren en begeleiden van een Strategisch Competentie Management in Scholengroep Fluxus als instrument voor het werven, coachen, nascholen van directies en kandidaat-directies.
Publicatie20-03-2019
Deadline24-04-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!