Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...
VRT Aankondiging van een gegunde opdracht

Communicatiepartners VRT overkoepelend

VRT is op zoek naar twee communicatiepartners voor het totaal aanbod van VRT en dit gekoppeld aan een thema ipv aan een specifiek merk/net. We zetten de opdracht (thema’s) dus uit in twee percelen, namelijk ‘perceel 1’ Digital First & Jongeren en ‘perceel 2’ Merkstrategie en Creativiteit. Beide percelen behelzen alle huidige en toekomstige vrt merken. De huidige merken vandaag zijn: VRT – VRTNU –...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
GGD Flevoland Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Beveiliging Test- en Vaccinatielocaties

De GGD Flevoland, hierna te noemen de Aanbestedende dienst, organiseert een Europese Aanbesteding volgens de procedure voor ‘Sociale en andere specifieke diensten’. Dit om te komen tot een Overeenkomst met één Leverancier die de Beveiliging van vaccinatie- en testlocaties van de GGD Flevoland verzorgt.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Flevoland (NL23)
Gemeente Amstelveen Aankondiging van een gegunde opdracht

Print-, drukwerk en couverteerdiensten

Voor u ligt de Offerteaanvraag behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor de levering van print-, drukwerk en couverteerdiensten. Bij deze aanbesteding treedt de gemeente Amstelveen naar buiten toe onder de naam Gemeentebelastingen Amstelland, voor de samenwerkende gemeenten. Op basis van de gemeenschappelijke regelingen Gemeentebelastingen Amstelland voert de gemeente Amstelveen de over...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met het drukken (79820000)
Regiocode (NUTS) Groot-Amsterdam (NL329)
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG Rectificatie

Raamovereenkomst voor het voeren van parkeeronderzoeken

De Opdracht omvat zowel het meten van de capaciteit, de parkeerdruk, de parkeerduur en het parkeermotief, en dit zowel voor wat betreft on-street als off-street parkeerplaatsen. Daarnaast kan er ook gevraagd worden om een vergelijking te maken met vorige parkeeronderzoeken en om enquêtes af te nemen. De resultaten van de onderzoeken dienen te worden aangeleverd in de vorm van een GIS-bestand (Geog...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor parkeerruimte (98351100)
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
De Vlaamse Waterweg nv Rectificatie

Ondersteuning bij het uitschrijven en uitvoeren van Europese projecten

Het voorwerp van deze opdracht is de raamovereenkomst tussen de aanbestedende overheid en de dienstverlener, waardoor de aanbestedende overheid, gedurende de looptijd van de overeenkomst de dienstverlener ermee kan belasten om haar met betrekking tot het voorbereiden en uitvoeren van Europese projecten te ondersteunen. De opdracht heeft de vorm van een bestelopdracht, waarbij naargelang de behoeft...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor technische ondersteuning (71336000)
Regiocode (NUTS) Vlaams Gewest (BE2)
Waterschap Rivierenland Aankondiging van een opdracht

Beveiligingsdiensten

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft in haar beleid opgenomen dat beveiligingsdiensten uitgevoerd worden door een professioneel beveiligingsbedrijf. WSRL wil dat locaties conform adequaat en professioneel beveiligd worden en besteedt diverse beveiligingsdiensten voor 13 locaties uit om dit te realiseren.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Amsterdam Aankondiging van een opdracht

Inhuur organisatieadviesbureau doorontwikkeling WPI

WPI heeft behoefte aan ondersteuning door een organisatieadviesbureau in deze transitiefase vanwege twee redenen. Ten eerste ontbreekt het WPI aan veranderkundige expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, die nodig is om de principes uit de reorganisatie in deze fase van papier naar praktijk te krijgen. Ten tweede is er te weinig capaciteit en expertise in huis om bijeenkomsten in het k...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Bedrijfsorganisatiediensten (79996000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Werkleerbedrijf Lucrato Aankondiging van een gegunde opdracht

Werkleerbedrijf Lucrato - Consulent Statushouders (32 uur p/w)

Werkleerbedrijf Lucrato is op zoek naar een Consulent Statushouders.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster) Aankondiging van een opdracht

Het leveren van coaches en daaraan gerelateerde diensten

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een Raamovereenkomst met één partij die voorziet in een coachpool met kwalitatief hoogstaand coach aanbod, afgestemd op de vraag, in combinatie met de vervulling van de administratieve rol die hiermee gepaard gaat.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Begeleidingsdiensten (79998000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Universiteit van Amsterdam Aankondiging van een opdracht

Beveiligingssystemen Roeterseilandcampus UvA

De aanbesteding wordt uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en richt zich op de Roeterseilandcampus. Het is een Europese niet-openbare procedure voor het vervangen van de beveiligingsinstallaties, software en hardware. Het onderhoud betreft preventief en correctief onderhoud.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk B.V. namens Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant Aankondiging van een gegunde opdracht

NU Curio U050 Procesbegeleider subsidietrajecten

Onderhavige opdracht betreft het selecteren van een (team) procesbegeleider(s) voor diverse subsidietrajecten voor Curio.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Technology Base Aankondiging van een opdracht

Dynamisch Aankoopsysteem Inhuur Personeel

Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem voor de inhuur van tijdelijk personeel.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Breda Aankondiging van een opdracht

Crowdmanagement en dienstverlening recreatiegebieden

De opdracht betreft diensten op de volgende gebieden: Crowdmanagement, beveiliging en gastheren; Parkeerwachters en verkeersregelaars; EHBO; Schoonmaakwerkzaamheden; Zwemtoezicht. Doel Het doel van deze aanbesteding is om voor de levering van deze diensten een raamovereenkomst te sluiten met een looptijd van twee (2) jaar met als ingangsdatum 20 april 2023. De opdrachtgever heeft eenzijdig het rec...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Verkeersleidingsdiensten (63712700)
Regiocode (NUTS) West-Noord-Brabant (NL411)
PROCLIM Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst - Bewakingsopdrachten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Het provinciebestuur wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één erkende bewakingsfirma voor de duur van 4 jaren. Het betreft zowel reguliere opdrachten (met bewakingsagent, aansluiting op meldkamer, controlerondes en interventies) als opdrachten op afroep. Reguliere opdrachten: De lijst met provinciale instellingen zoals opgesomd in de inventaris is als niet limitatief te beschouwen. Het is...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Pidpa Aankondiging van een opdracht

K-20-083 S (K-19-055 S K-19-044 S K-22-090 S) Gemeente Aartselaar en Rumst- Weg- en rioleringswerken in Reetsesteenweg, Pierstraat en Eikenstraat (van...

K-20-083 S (K-19-055 S K-19-044 S K-22-090 S) Gemeente Aartselaar en Rumst- Weg- en rioleringswerken in Reetsesteenweg, Pierstraat en Eikenstraat (vanaf Expressweg tot Processieweg)
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Uitvoeren van studies (79311000)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Aankondiging van een wijziging

Nemzetközi együttműködési programok (Duna TNP) második szintű ellenőrzése.

A Duna TNP 2014-2020 tekintetében a Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége az 1303/2013/EU rendelet 127.cikk szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, a kapcsolódó nyomon követési feladatokelvégzése mindhárom finanszírozási alap (ERFA, IPA II, ENI) és a teljes programterület vonatkozásában (9EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország két...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Uitvoeren van financiële audit (79212100)
Regiocode (NUTS) Südösterreich (AT2)
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Aankondiging van een wijziging

Határon átnyúló együttműködési programok közül a LoT3 - Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program 2014-2020

A Határon átnyúló együttműködési programok 2. szintű ellenőrzése során a LoT3 - Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 vonatkozásában a Nyertes Ajánlattevő (NYA)kötelezettsége a 1303/2013/EU rendelet szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, akapcsolódó nyomon követési feladatok elvégzése a teljes program terület vonatkozásában. A feladat az al...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Uitvoeren van financiële audit (79212100)
Regiocode (NUTS) Pest (HU120)
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Aankondiging van een wijziging

Határon átnyúló együttműködési programok közül a LoT1 - Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 második szintű ellenőr...

A Határon átnyúló együttműködési programok 2. szintű ellenőrzése során a LoT1 - Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 vonatkozásában a Nyertes Ajánlattevő (NYA) kötelezettségea 1303/2013/EU rendelet szerinti rendszerellenőrzések, partnerellenőrzések lefolytatása, a kapcsolódó nyomon követési feladatok elvégzése a teljes program terület vonatkozásában. A feladat az...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Uitvoeren van financiële audit (79212100)
Regiocode (NUTS) Budapest (HU110)
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA). CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD. COMUNIDAD DE MADRID Aankondiging van een wijziging

GESTION INTEGRAL DEL COMPLEJO AGROAMBIENTAL EL ENCIN

GESTION INTEGRAL COMPLEJO AGROAMBIENTAL EL ENCIN
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Faciliteitenbeheer (79993100)
Regiocode (NUTS) Comunidad de Madrid (ES30)
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Aankondiging van een gegunde opdracht

Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Drukkerijdiensten (79810000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Aankondiging van een gegunde opdracht

Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku

Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Drukkerijdiensten (79810000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
BWI GmbH Aankondiging van een gegunde opdracht

2000175763 ANÜ Executive Agile Expert (P9) Meckenheim, Nürnberg, München

ANÜ Executive Agile Expert (P9) Meckenheim, Nürnberg, München
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
Ministerstvo práce a sociálních věcí Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávka poukázek na stravování pro zaměstnance MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek na stravování, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stravenky” nebo „poukázky na stravování“). Hodnota stravenky: 100 Kč Forma stravenky: papírová verze stravenek Předmětem plnění je také - rozbalíčkování do personalizovanýc...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Chequeformulieren (22440000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální Aankondiging van een gegunde opdracht

Služba tiskového řešení pro resort ČÚZK

Pronájem tiskových zařízení rozdělených do 5 kategorií včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb pro jednotlivé organizace resortu ČÚZK.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Digitale drukkerijdiensten (79811000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
truck tower-crane sharing