Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...
Provincie Groningen Aankondiging van een gegunde opdracht

Inhuur - Uitzenden en intermediaire diensten

Aanbesteder wenst te worden ontzorgd en ondersteund op het gebied van het flexibel inzetten van personeel. Om die reden kiest aanbesteder ervoor om deze opdracht gezamenlijk uit te zetten in 4 percelen, waarbij er sprake is van 2 pijlers: Pijler A - uitzenden: - perceel 1 - uitzenden met werving (inclusief eventuele netwerk kandidaat); Pijler B - intermediaire dienstverlening: - perceel 2 - Interm...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Provincie Drenthe Aankondiging van een gegunde opdracht

Beveiligingsdiensten 2021-2026 provincie Drenthe

De opdracht betreft het verrichten van beveiligingsdiensten 2021-2026 provincie Drenthe. Het betreft de beveiliging van het provinciehuis in Assen.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
gemeente Hellendoorn Aankondiging van een opdracht

Accountantsdiensten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand

De gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand besteden gezamenlijk de accountantsdiensten en eventueel aanverwante diensten aan. Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer per gemeente. Gunning per perceel geschiedt op basis van EMVI: beste prijs-kwaliteitverhouding. Onderdeel van de gunningscriteria is een toelich...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Auditdiensten (79212000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten Rectificatie
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Uitvoeren van marktonderzoek (79310000)
Regiocode (NUTS) Vlaams Gewest (BE2)
Gem regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Aankondiging van een opdracht

Toezichthouder Energie (1 fte), vanaf november 2021

Let op: dit is een offerteaanvraag vanuit ons Dynamisch aankoopsysteem. Voordat u een offerte kan indienen voor de gevraagde functie, dient u zich eerst aan te melden voor ons Dynamisch Aankoopsysteem (DAS 4053 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR Milieudienst Rijnmond Primaire diensten. Link: https://hub.negometrix.com/today/4053 Alleen partijen die in het DAS zijn goedgekeurd worden automatisch uitgeno...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Brainport Development (als penvoerder namens ENZuid) Aankondiging van een opdracht

Netwerkmanager EN Zuid

De inhuur van één Netwerkmanager voor het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (EN Zuid). Brainport Development is penvoerder namens EN Zuid. De overeenkomst bestaat uit het uitlenen c.q. uitvoeren van de functie netwerkmanager voor 24 uur oftewel 3 dagen per week.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Provincie Zuid-Holland Aankondiging van een gegunde opdracht

DOS-2021-0004552 - Diensten voor (door)ontwikkeling van wijk-warmteprojecten gekoppeld aan het warmtetransportsysteem/WarmtelinQ(+)

DOS-2021-0004552 - Diensten voor (door)ontwikkeling van wijk-warmteprojecten gekoppeld aan het warmtetransportsysteem/WarmtelinQ(+)
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
Provincie Noord-Brabant Aankondiging van een opdracht

Grafische vormgevingsdiensten

De opdrachten betreffen conceptueel en (strategisch) advies op en het bedenken, ontwikkelen en vormgeven van (vernieuwende) offline en digitale middelen, project en campagnehuisstijlen alsook objecten in een fysieke omgeving of virtuele wereld. Concreet kunt u bijvoorbeeld denken aan de vormgeving van beleidsstukken, rapporten, advertenties, infographics, websites, apps, animaties, social media ui...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Maken van grafische ontwerpen (79822500)
Regiocode (NUTS) Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Brainport Development NV Aankondiging van een opdracht

(online) Marketing communicatiediensten, Brainport Development NV

(Online) marketing en Communicatiediensten. Door middel van deze aanbesteding wil Brainport Development NV één dienstverlener selecteren die professioneel en flexibel in speelt op de online marketingactiviteiten waar Brainport de komende jaren behoefte aan heeft. De aanvraag bestaat uit de levering van diensten ten behoeve van de online marketing van Brainport. De scope omvat tenminste de volgende...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Marketingdiensten (79342000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam Aankondiging van een opdracht

Accountantsdiensten

Het doel dat de Aanbestedende Dienst met deze aanbesteding nastreeft is: het afsluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor accountantsdiensten. De Aanbestedende Dienst wenst voor deze dienstverlening een Overeenkomst aan te gaan met een ervaren accountant die beschikt over kennis van en begrip heeft voor de publieke functie die het Stedelijk Museum Amsterdam heeft. Geïnteresseerden die...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten (79200000)
Regiocode (NUTS) Groot-Amsterdam (NL329)
Gem regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Aankondiging van een opdracht

Wabo-regisseur (1 fte), vanaf november 2021

Let op: dit is een offerteaanvraag vanuit ons Dynamisch aankoopsysteem. Voordat u een offerte kan indienen voor de gevraagde functie, dient u zich eerst aan te melden voor ons Dynamisch Aankoopsysteem (DAS 4053 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR Milieudienst Rijnmond Primaire diensten. Link: https://hub.negometrix.com/today/4053 Alleen partijen die in het DAS zijn goedgekeurd worden automatisch uitgeno...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht

Consulent Klantcontact Zelfstandigen Bbz na TOZO - cluster W&I

Consulent Klantcontact Zelfstandigen Bbz na TOZO
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Provincie Zuid-Holland Aankondiging van een gegunde opdracht

DOS-2021-0004550 - Diensten voor (door)ontwikkeling van wijk-warmteprojecten op lokale duurzame bronnen

DOS-2021-0004550 - Diensten voor (door)ontwikkeling van wijk-warmteprojecten op lokale duurzame bronnen
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
CHU Brugmann Aankondiging van een gegunde opdracht

Recouvrement amiable et judiciaire de créances hospitalières de patients / organismes belges et étrangers

Recouvrement amiable et judiciaire de créances hospitalières de patients / organismes belges et étrangers
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening door incassobureaus (79940000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
UMC Brugmann Aankondiging van een gegunde opdracht

MINNELIJKE EN GERECHTELIJKE INVORDERING VAN ZIEKENHUISSCHULDEN VAN PATIËNTEN/BELGISCHE EN BUITENLANDSE ORGANEN

MINNELIJKE EN GERECHTELIJKE INVORDERING VAN ZIEKENHUISSCHULDEN VAN PATIËNTEN/BELGISCHE EN BUITENLANDSE ORGANEN
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening door incassobureaus (79940000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
Brugge Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een poule ondersteunende communicatiebureaus

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een poule ondersteunende communicatiebureaus.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Marketingdiensten (79342000)
Regiocode (NUTS) Arr. Brugge (BE251)
Préfecture de Guadeloupe Aankondiging van een opdracht

Accord cadre relatif à des prestations d impression, de conditionnement et de livraison des bulletins de vote de l élection présidentielle au profit d...

Accord cadre relatif à des prestations d impression, de conditionnement et de livraison des bulletins de vote de l élection présidentielle au profit du Ministère de l Intérieur
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Drukkerij- en afleveringsdiensten (79823000)
Le Grand Narbonne Aankondiging van een opdracht

Gn21c14 Prestations évènementielles pour manifestations, prestations de sonorisation des réunions institutionnelles, prestations de vidéo captation et...

Consultation lancée par un groupement de commandes.L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor het organiseren van evenementen (79952000)
Regiocode (NUTS) Aude (FRJ11)
Comité Régional du Tourisme Occitanie Aankondiging van een opdracht

Accompagnement maîtrise d'ouvrage pour la gestion du dispositif Occ'Ygène du CRTL Occitanie

Accompagnement maîtrise d'ouvrage pour la gestion du dispositif Occ'Ygène du CRTL OccitanieMesure sociale et économique de soutien développée en réponse à la crise sanitaire, ce dispositif mobilise des prestataires touristiques de la région Occitanie qui ont choisi d'être partenaires de la Carte Occ'Ygène en accordant des avantages et des réductions sur de nombreuses activités de loisirs.Sa vocati...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) Haute-Garonne (FRJ23)
Le Mans Métropole - Communauté Urbaine Aankondiging van een opdracht

Réception, tri, conditionnement, chargement et reprise des cartons industriels et cartons de déchèteries en vue de leur valorisation

L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.Montant minimum contractuel : 15 000 euro(s) H.T. / anMontant maximum contractuel : 40 000 euro(s) H.T. / anEstimation annuelle non contractuelle : 30 000 euro(s) H.T. / anDurée du marché : année 2022 - renouvelable en 2023 - 2024 - 2025
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor afvalanalyse (79723000)
Regiocode (NUTS) Sarthe (FRG04)
C.A.P.L. Aankondiging van een opdracht

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE DE LA C.A.C.P.L, DU SICASIL ET DU SMED DANS L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES ET L'OPTIMISATION DE LEUR...

Le marché a pour objet l'accompagnement juridique, financier, technique de la C.A.C.P.L., du SICASIL et du SMED dans :leurs évolutions institutionnelles, l'exercice de leurs compétences, l'optimisation de leurs organisations.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Advies inzake algemeen management (79411000)
Regiocode (NUTS) Alpes-Maritimes (FRL03)
OPH Plaine Commune Habitat Aankondiging van een opdracht

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE POUR L’IMPRESSION ET LA FABRICATION DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Le présent accord-cadre a pour objet l’impression et la fabrication des supports d’information et des outils de communication de PLAINE COMMUNE HABITAT. Le présent accord-cadre est alloti, il est décomposé en 2 lots au total. Le présent accord-cadre est fractionné, il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande. Aucune variante n’est imposée au titre du présent accord-cadre. La présentation de var...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Drukkerij- en afleveringsdiensten (79823000)
Regiocode (NUTS) Seine-Saint-Denis (FR106)
Agence de l'eau Seine-Normandie Aankondiging van een opdracht

Actualisation des livres de bord des classes d'eau

Actualisation des livres de bord des classes d'eau
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten verleend door tekstbureau (92312211)
CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE Aankondiging van een opdracht

marché de maîtrise d'oeuvre pour la remise en état de cinq ouvrages d'art de la ligne Saint-Quentin / Origny-Sainte-Benoite

Le détail des missions confiées au titulaire figure dans le cahier des clauses techniques particulières
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Technische ontwerpdiensten (71320000)
Regiocode (NUTS) Hauts-de-France (FRE)
Université du Maine Aankondiging van een opdracht

Mise en oeuvre et délivrance d'une certification en anglais pour des étudiants de l'Université du Mans

Mise en oeuvre et délivrance d'une certification en anglais pour des étudiants de l'Université du Mans
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Certificatiedienst voor elektronische handtekeningen (79132100)
Regiocode (NUTS) Pays de la Loire (FRG0)
truck tower-crane sharing