Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Registreer je nu!

Rectificatie

Lokale Politie Antwerpen

Beveiliging en onthaalwerking.

Toegangscontrole (gewapend en ongewapend) en receptiefunctie op verschillende locaties en op afroep in verschillende fasen. Er zal een vast en voorwaardelijk verder gespecificeerd worden in het Bijzonder Bestek. Deze opdracht kan uitgebreid worden met o.a. maar niet limitatief: - Camerabeeldenmonitoring onder supervisie van en in de lokalen van LPA - Monitoring van inkomende alarmmeldingen - Contr...
Publicatie10-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Europese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate C — Asia and Latin America

Waarnemingspost China: monitoring van en verslaglegging over de belangrijkste economische ontwikkelingen in China en het economisch beleid van China;...

Voorzien van regelmatige monitoring van en verslaglegging over de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in China, de Chinese uitvoer en invoer en de tendensen bij inkomende en uitgaande buitenlandse investeringen; ontwikkeling en onderhoud van een database inzake directe buitenlandse investeringen.
Publicatie09-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Economisch onderzoek (79311400)
Regiocode (NUTS) -

Rectificatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)

Raamovereenkomst voor bewakings- en onthaaldiensten in diverse gebouwen van De Watergroep

De opdracht heeft tot voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de bewakings- en onthaaldiensten in diverse gebouwen van De Watergroep. Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden voor 1 jaar, met mogelijkheid tot 3x verlenging met eenzelfde periode van 1 jaar. Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer per perceel. De voorwaarden van de opdrachten gebaseerd op de...
Publicatie09-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Bewakingsdiensten (79713000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

2017/SM/MDE/FTTH&CableCostModels

Opdat het zijn bevoegdheid om de “billijke” aard van de wholesaleprijzen voor de gereguleerde toegangsproducten te controleren zou kunnen uitoefenen, wenst het BIPT zich te voorzien van nieuwe “bottom-up” kostenmodellen die enerzijds de kabelnetwerken van efficiënte operatoren kunnen vertegenwoordigen en anderzijds het FTTH-netwerk van een efficiënte operator en die de wholesaleprijzen in verband...
Publicatie09-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Actiris

Project Management Support

De onderhavige opdracht betreft de externe consultancy inzake 'project management support' voor de uitvoering van de oplossingen die in het kader van 'business process reengineering' werden geïdentificeerd: de selectie van een informatiesysteem voor humanresourcesmanagement (HRM-systeem), de invoering ervan en de reorganisatie van de directie Human Resources (directie HR).
Publicatie09-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Advies inzake personeelsbeheer (79414000)
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Uitgifte en beheer van papieren en elektronische wijk-werkcheques

De opdracht heeft als voorwerp de uitgifte en het beheer van papieren en elektronische wijk-werkcheques.
Publicatie09-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Kasdiensten (66600000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese Commissie, Directorate-General Taxation and Customs Union

Verlening van wetenschappelijke en technische bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane

Deze oproep tot inschrijving heeft betrekking op wetenschappelijke, technische en administratieve bijstand op het gebied van wetenschappelijke douane, evenals op aanverwante werkzaamheden in het kader van het Comité douanewetboek — afdeling Tarief- en statistieknomenclatuur.
Publicatie08-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Technische bijstandsdiensten (71356200)
Regiocode (NUTS) N/A (00)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F3: Start-ups & Innovation

Europe(e)s(e) blockchainwaarnemingspost en -forum — Oprichting en exploitatie van een Europees deskundigheidscentrum op het gebied van blockchain- en...

Het effect van blockchain (of DLT (Distributed Ledger Technology)) wordt als baanbrekend beschouwd en zorgt ervoor dat processen democratischer, veiliger, transparanter en efficiënter zijn. Het behelst een waaier aan toepassingen in verschillende industrieën (bijv. financiële diensten, logistiek, leveringsketen, eGov, gezondheid, verstrekking van maatschappelijk goed, energie, beheer van intellect...
Publicatie08-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen (73000000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)

Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor betere activiteiten in verband met regelgeving.

Het Easme wil, als leidende aanbestedende dienst, per perceel maximaal 3 raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem sluiten, met de volgende percelen: — perceel 1: gemeenschappelijk visserijbeleid, met uitzondering van de internationale dimensie ervan, en — perceel 2: geïntegreerd maritiem beleid. De algemene doelstelling is het verlenen van bijst...
Publicatie07-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Advies inzake bedrijfsvoering en management (79410000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Uitgifte en beheer van papieren en elektronische wijk-werkcheques

De opdracht heeft als voorwerp de uitgifte en het beheer van papieren en elektronische wijk-werkcheques.
Publicatie07-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Kasdiensten (66600000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid

Ondersteuning strategische personenmodellen

Het voorwerp van de opdracht is het ondersteunen van de opdrachtgever bij het gebruik van de strategische personenmodellen. De opdracht bestaat uit 2 percelen: 1. Ondersteuning bij: - het opleveren van basisgegevens en –resultaten uit de strategische personenmodellen en - het uitvoeren van standaarddoorrekeningen met de strategische personenmodellen 2. Ondersteuning bij het uitvoeren van doorreken...
Publicatie04-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen (73000000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Agentschap voor Natuur en Bos - Terreinbeheer West

Raamovereenkomst voor update en wijzigen van bestaande beheerplannen naar natuurbeheerplannen en aanvullende dienstverlening.

Raamovereenkomst voor update en wijzigen van bestaande beheerplannen naar natuurbeheerplannen en aanvullende dienstverlening. (zie ook bestek)
Publicatie04-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Uitvoeren van studies (79311000)
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)

Haring in de sectoren 6a, 7b en 7c: Wetenschappelijke beoordeling van de identiteit van de zuidelijke en noordelijke bestanden door genetische en morf...

Het Easme wil een dienstenovereenkomst sluiten voor het beoordelen van de identiteit van de haringbestanden in de ICES-sectoren 6a, 7b en 7c door middel van genetische analyse, met het oog op de ontwikkeling van genetische profielen van de noordelijke (ICES-sector 6a noord) en zuidelijke (ICES-sectoren 6a zuid, 7b en 7c) bestanden, die in de toekomst kunnen worden gebruikt om de twee bestanden te...
Publicatie03-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)

Rectificatie

Europese Commissie, Europees Bureau voor personeelsselectie - EPSO.01

Organisatie van computerondersteunde tests in het selectieproces voor EU-personeel.

De inschrijvingsprocedure zal tot twee raamovereenkomsten leiden (1 per perceel) ter ondersteuning van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) in het selectieproces van personeel namens EU-instituties door: — het leveren van computerondersteunde tests - meerkeuze en open vragen, en — het leveren van internetgebaseerde tests - zonder surveillance, met loka...
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Diensten van beoordelingscentrum voor aanwerving van personeel (79635000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht

Jobpunt Vlaanderen

Raamovereenkomst organisatieoptimalisatie en veranderingsmanagement

Onder organisatieoptimalisatie en veranderingsmanagement wordt de begeleiding verstaan van opdrachten die onder meer verband houden met : - het opstellen van een (inhoudelijke) strategische portfolio en uitvoeringsplan; - het opmaken van ondernemings- en beheersplannen; - het uitvoeren/ontwikkelen van impactmeting, doelmatigheids- en risicomanagement; - organisatiebeheersing, - ontwikkeling - opm...
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Bedrijfsorganisatiediensten (79996000)
Regiocode (NUTS) Arr. Leuven (BE242)

Rectificatie

Directie Coördinatie en Financien

Opdracht voor de realisatie van een “business” communicatiecampagne bestemd om Britse en buitenlandse ondernemingen naar Brussel te halen in het kader...

Opdracht voor de realisatie van een “business” communicatiecampagne bestemd om Britse en buitenlandse ondernemingen naar Brussel te halen in het kader van de Brexit Britse en buitenlandse ondernemingen naar Brussel te halen in het kader van de Brexit (diensten)
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) -

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51

Claxon + accessoires

Levering van alarm claxons van het type "voetbalsupporter" voor de bescherming van de werven INFRABEL.
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Jobpunt Vlaanderen

Sourcing en uitzendarbeid - Toeleiding en selectie van kandidaten voor tijdelijke opdrachten

Om tegemoet te komen aan één van de behoeften van de klanten en toekomstige klanten (publiekrechtelijke instellingen) van Jobpunt Vlaanderen, m.n. de vraag naar verschillende vormen van flexibele arbeid, wil Jobpunt Vlaanderen een digitale marktplaats (één toegangspoort) ter beschikking stellen waar vraag en aanbod m.b.t. flexibele arbeid mekaar ontmoeten.
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Afdeling Bovenschelde

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.

Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Denderleeuw en afschaffing stuwsluiscomplex Teralfene.
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (71000000)
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Afdeling Bovenschelde

Seine-Schelde. Communicatie.

Seine-Schelde. Communicatie.
Publicatie02-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese Commissie — Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries

Tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het onderdeel direct beheer van Verordening Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV...

Het doel van dit onafhankelijk evaluatieonderzoek is bijdragen aan een tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van het onderdeel direct beheer van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15.5.2014 inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het moet voldoen aan de vraag naar een tussentijdse evaluatie zoals bepaald in de artikelen 15...
Publicatie01-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

Sectoroverschrijdende activiteiten — menselijk kapitaal.

Analyse van de vaardigheden die de spoorwegsector in de toekomst nodig zal hebben. Dit houdt verband met de kwestie inzake vervoersbehoeften op lange termijn. Beoordeling van de vaardigheden die nodig zullen zijn en analyse van de hiaten. Voorstellen van aangepaste strategieën en instrumenten (met inbegrip van opleiding) om deze hiaten op te vullen en zorgen voor een grotere flexibiliteit van het...
Publicatie01-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)

Rectificatie

Antwerpen

Raamovereenkomst lage-emissiezone (LEZ): beboeting en inning buitenlandse overtreders

Raamovereenkomst lage-emissiezone (LEZ): beboeting en inning buitenlandse overtreders
Publicatie01-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Onderzoeksdiensten (79720000)
Regiocode (NUTS) -

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Overheidsopdracht betreffende het ontwerpen en produceren van de communicatiedragers voor Batibouw 2018

Ontwerp en productie van de stand en andere communicatie-elementes van Brussel Fiscaliteit voor Batibouw 2018
Publicatie01-02-2018
Deadline08-02-2018
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)

Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)

Ruimtelijk gestructureerd instrument ter ondersteuning van besluitvorming inzake de gemengde visserij

Het EASME wenst een dienstenovereenkomst te sluiten met als doel een instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming (een wetenschappelijk model) waarin de duurzaamheid van de gemengde visserij (d.w.z. de technische interactie van vloten met vis die al dan niet tot de doelsoorten behoort) en economische en mogelijk sociale aspecten van de visserij in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa)...
Publicatie31-01-2018
Opdrachtcode (CPV) Onderzoek der zee (73112000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
  • «
  • pagina: 1
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in BelgiĆ« maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer