Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Aankondiging van een gegunde opdracht

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Nemzeti Kommunikációs Hivatal Aankondiging van een gegunde opdracht

Keretmegállapodás 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára

"Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására" - A keretmegállapodás alapján a 2019. II. negyedévében...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Diensten in verband met de productie van films en video's (92112000)
Regiocode (NUTS) MAGYARORSZÁG (HU)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Aankondiging van een gegunde opdracht

Zajištění nákupu mediálního prostoru - Rádio, tištěná a on-line média

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rádiích, tištěných a on-line nosičích reklamy, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s kon...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Translink Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

P-0475 Corporate Banking Services and Cash Processing Services

The following is provided in good faith and is intended only as a preliminary background explanation to Translink’s requirement, it does not purport to be all inclusive. The scope of services is for the provision of corporate banking services and cash processing services which have been divided into two separate lots. The anticipated start date is 3.6.2019 however dates may be subject to change. T...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) NORTHERN IRELAND (UKN)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Aankondiging van een gegunde opdracht

Tisk a dodání publikací pro PF v DNS – 2019/0090

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikací pro Pedagogickou fakultu UJEP pro projekt OP VVV „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Drukkerijdiensten (79810000)
Regiocode (NUTS) Ústecký kraj (CZ042)
Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras Aankondiging van een gegunde opdracht

Servicio de gestión y digitalización de la documentación clínica en la estructura organizativa de gestión integrada de Ourense, Verín y O Barco de Val...

Servicio de gestión y digitalización de la documentación clínica en la estructura organizativa de gestión integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor dossieropslag (79560000)
Regiocode (NUTS) Ourense (ES113)
Dublin City Council Aankondiging van een gegunde opdracht

Provision of Event Management and Programming Services for the Fanzones Events Associated with UEFA EURO 2020

Dublin City Council proposes to engage in a competitive process for the establishment of a Framework Agreement for event management and programming services for UEFA EURO 2020.Dublin will host four games in total, 3 group matches and 1 round of 16 game. The matches will take place in the Aviva Stadium.In tandem with the football matches it is proposed to have a number of complementary activities t...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen (79950000)
Regiocode (NUTS) Dublin (IE061)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Bewakingsdiensten (79713000)
Regiocode (NUTS) Berlin (DE30)
Universitatea din București Aankondiging van een gegunde opdracht

Servicii de pază și protecție

Servicii de paza si protectie pentru obiectivele-spatii situate in capitala si/sau in functie de necesitati, in centrele teritoriale ale Universitatii din Bucuresti.Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Bewakingsdiensten (79713000)
Regiocode (NUTS) Bucureşti (RO321)
OMV Petrom S.A. Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, întocmire documentații și obținere avize, acorduri și autorizații pentru execuția lucrărilor de dem...

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru executia lucrarilor de demolare, remediere sol contaminat si/sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitatilor de suprafata apartinand OMV Petrom S.A.Se estimeaza a fi atribuite un numar de 16 contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru (1 contract subse...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Gespecialiseerd ontwerpen (79930000)
Regiocode (NUTS) ROMÂNIA (RO)
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Aankondiging van een gegunde opdracht

Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství a projekty Evropské územní spolupráce

Veřejný zadavatel zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zajišťuje dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce stejně tak, jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise při oficiálním styku se subjekty implementa...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Vertaaldiensten (79530000)
Regiocode (NUTS) ČESKÁ REPUBLIKA (CZ0)
Coop HLM Habitat Réuni Aankondiging van een gegunde opdracht

Désignation d'un délégué à la protection des données externalisé et mutualisé

Le présent marché concerne, entre autre, la mise en place d'un DPD mutualisé.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Juridische adviezen en informatie (79140000)
Regiocode (NUTS) Paris (FR101)
Sustainable Energy Authority of Ireland Aankondiging van een opdracht

Outsourced Business Process Services to Support SEAI Programmes

The Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) was established under the Sustainable Energy Act 2002. It works with the public, businesses, government and communities to achieve a cleaner energy future. The objective of this RFT is to identify and appoint a suitably resourced multi-disciplined customer and business process services provider to efficiently and effectively support the delivery o...
Publicatie23-07-2019
Deadline13-09-2019
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor klantenservice (79342320)
Regiocode (NUTS) IRELAND (IE)
Stadt Chemnitz, Hauptamt Abt. Zentrale Dienste/Submission Aankondiging van een gegunde opdracht

Wachschutz der Verwaltungsgebäude der Stadt Chemnitz

Sicherheitsdienst für die Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Kreisfreie Stadt (DED41)
Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust Aankondiging van een gegunde opdracht

Sussex Partnership Trust — Authorising Engineers

The authority is looking to secure the services of several suitably skilled, qualified and experienced Authorising Engineers across a range of categories to act as Authorising Engineers (AE).An authorising is an independent engineer or other appropriately experienced and qualified individual appointed to take responsibility for the effective management of the safety guidance recommended by the Dep...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Advies inzake gezondheid en veiligheid (71317210)
Regiocode (NUTS) SOUTH EAST (ENGLAND) (UKJ)
Nantes Métropole Aankondiging van een gegunde opdracht

Conception et création de campagnes de communication pour les expositions temporaires du musée d'arts de Nantes

Conception et création de campagnes de communication pour les expositions temporaires du musée d'arts de Nantes.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Reclamediensten (79341000)
Regiocode (NUTS) Loire-Atlantique (FRG01)
Správa základních registrů Aankondiging van een gegunde opdracht

RD - Poskytování právních služeb

Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Juridische dienstverlening (79100000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Περιφέρεια Κρήτης Aankondiging van een gegunde opdracht

Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής — Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού επικοινωνίας.

Αποτελεί τμήμα του έργου: «Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής», στο πλαίσιο τής Πράξης «Δράσεις τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019 - 2021», κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5031723, στο Ε.Π.: «Κρήτη 2014 - 2020», συνολικού προϋπολογισμού 1 002 144,01 EUR, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, αφορά στο υποέργο 3: «Γενική καμπάνια προώθησης και προβολής — Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού επικοιν...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Reclame- en marketingdiensten (79340000)
Regiocode (NUTS) ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) (EL)
The British Broadcasting Corporation (BBC) Aankondiging van een gegunde opdracht

Design Research Framework II

The BBC is launching a new multi-supplier design research framework, to replace the existing agreement which expires in June 2019. The new framework, Design Research Framework II, will provide the BBC with access to a range of specialist design research service providers.Successful service providers awarded a place on the framework will have experience and capability to meet all the BBC’s distinct...
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling (73300000)
Regiocode (NUTS) UNITED KINGDOM (UK)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Zajištění agenturních pracovníků pro opravy tramvají

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb agenturního zaměstnávání pro vykrytí provozních potřeb zadavatele na základě rámcové smlouvy podle jeho aktuálních potřeb. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let.Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, jakož i požadavků na jednotlivé dočasně přidělované zaměstnance, jsou obsaženy v Příloze č. 1 a č. 3 textové části zadávací dokumentace.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Recruteringsdiensten (79600000)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Nordreisa Kommune Aankondiging van een opdracht

Procurement of Welfare Technology, 2nd Notice

The Nord-Troms municipalities will jointly procure welfare technology in within the health sector. There is a detailed description in the competition documents.
Publicatie23-07-2019
Deadline29-08-2019
Opdrachtcode (CPV) Providerdiensten van applicatieservice (72416000)
Regiocode (NUTS) N/A (00)
Loire Océan Développement Aankondiging van een gegunde opdracht

Appel à candidatures — mission de maîtrise d'œuvre urbaine et opérationnelle

Mission de maîtrise d'œuvre urbaine et opérationnelle pour l'opération la pâtissière à Saint-Herblain (44).
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Opstellen van opiniepeiling (79311100)
Regiocode (NUTS) Loire-Atlantique (FRG01)
Département d'Ille-et-Vilaine Aankondiging van een gegunde opdracht

Prestations liées au remplacement des agents d'entretien et de restauration du département d'Ille-et-Vilaine

Prestations liées au remplacement des agents d'entretien et de restauration du département d'Ille-et-Vilaine.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Ille-et-Vilaine (FRH03)
Stadt Ludwigsburg Zentrale Vergabestelle Aankondiging van een gegunde opdracht

Sanierungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Sanierungsmanagement für 3 Quartiere und Konzeption und Umsetzung einer übergeordneten Öffentlichkeitskampagne.
Publicatie23-07-2019
Opdrachtcode (CPV) Maken van grafische ontwerpen (79822500)
Regiocode (NUTS) Ludwigsburg (DE115)
DB Netz AG (Bukr 16) Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Sicherungsleistungen; Schwarzenbek – Hmb-Bergedorf, SE2

Sicherungsleistungen; Schwarzenbek – Hmb-Bergedorf, SE2.
Publicatie23-07-2019
Deadline05-08-2019
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Herzogtum Lauenburg (DEF06)