Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!
Aquafin NV Rectificatie
Brussels Planningsbureau Rectificatie

Raamovereenkomst voor diensten bestaande uit het vertalen van teksten voor het Brussels Planbureau (BPB) voor een periode van 48 maanden

Onderhavig bijzonder bestek betreft de gunning van een raamovereenkomst aan meerdere partijen, met als doel een pool op te zetten van vertaalbureaus ten behoeve van het BPB.De taak van de opdrachtnemer is de letterlijke en exacte vertaling van teksten van verschillende aard in het Frans, Nederlands of Engels en dit volgens de goede praktijken van de beroepsgroep, waarbij voldaan wordt aan de maxim...
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (BE100)
Stadsbestuur Lier Aankondiging van een opdracht

Raamcontract studiebureau voor opdrachten ikv ruimtelijke planning en stadsontwikkeling op het grondgebied van Lier

Raamcontract studiebureau voor opdrachten ikv ruimtelijke planning en stadsontwikkeling op het grondgebied van Lier
Publicatie21-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Mechelen (BE212)
FOD Fin Afdeling Aankopen Rectificatie

Diensten voor het desinfecteren van archiefdocumenten

Diensten voor het desinfecteren van archiefdocumenten
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
FOD Fin Afdeling Aankopen Rectificatie

Deze opdracht heeft betrekking op de bewakingsdiensten voor de bewakingsdiensten voor de FOD Financiën in het AMCA-gebouw, gelegen Italiëlei 4 te 2000...

Deze opdracht heeft betrekking op de bewakingsdiensten voor de bewakingsdiensten voor de FOD Financiën in het AMCA-gebouw, gelegen Italiëlei 4 te 2000 Antwerpen.
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Antwerpen (BE21)
Directie juridische zaken Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE STRUCTUREN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE STRUCTUREN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID
Publicatie21-05-2019
Deadline04-06-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit Proces-verbaal van opening van de offertes

ONTWIKKELEN EN UITWERKEN VAN EEN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSCAMPAGNE OM ZICH TIJDENS DE GRAND DÉPART VAN DE RONDE VAN FRANKRIJK BINNEN EN NAAR BRU...

De onderhavige opdracht van diensten betreft een campagne over de bereikbaarheid van Brussel in het eerste weekend van julie 2019. De Ronde van Frankrijk vertrekt begin juli 2019 in Brussel en zal veel verkeershinder veroorzaken. Onderhavige opdracht van diensten betreft het ontwikkelen en uitwerken van een communicatiecampagne met enerzijds een informatief luik over de bereikbaarheid van Brussel...
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Paleis voor Schone Kunsten Proces-verbaal van opening van de offertes

BOZ VERTALING 2019

De onderhavige opdracht beoogt het afsluiten van een volledige raamovereenkomst met één of meerdere deelnemers (zgn. bestellingsopdracht) voor vertalingsdiensten voor rekening van het Paleis voor Schone Kunsten. Het betreft de vertaling van documenten van het Nederlands naar het Frans en van het Frans naar het Nederlands en, occasioneel, van het Nederlands of het Frans naar het Engels en van het E...
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Proces-verbaal van opening van de offertes
Publicatie21-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Europese Commissie, Directorate-General for Translation Aankondiging van een opdracht

TRAD19

Vertaling van EU-documenten uit en in officiële talen van de EU met in totaal 49 talencombinaties (percelen). DGT is op zoek naar hooggekwalificeerde en ervaren taaldienstverleners op wie het een beroep kan doen. Zowel individuen (bijvoorbeeld via gezamenlijke inschrijvingen) en organisaties of andere combinaties van ondernemers kunnen een inschrijving indienen. De procedure volgt het cascadesyste...
Publicatie20-05-2019
Deadline30-08-2019
Regiocode (NUTS) N/A (00)
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst Call Center

De aanbestedende overheid zoekt een callcenter dat afspraken (huisbezoeken) per week kan inboeken in een online agenda. Op basis van deze afspraken zullen medewerkers (hierna: wervers) van de aanbestedende overheid gezinnen proberen overtuigen om lid te worden.
Publicatie20-05-2019
Deadline24-06-2019
Regiocode (NUTS) Prov. Oost-Vlaanderen (BE23)
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Analyse betreffende de overeenstemming met de Europese staatssteunreglementering van de facultatieve subsidies en dotaties die door Brussel Economie e...

Deze opdracht wil een beroep doen op juridische dienstverlening om ervoor te zorgen dat de facultatieve subsidies en dotaties die door Brussel Economie en Werkgelegenheid worden beheerd, niet afwijken van de Europese staatssteunreglementering.
Publicatie20-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Drogenbos Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
Publicatie20-05-2019
Deadline14-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Havenbedrijf Antwerpen Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Uitnodiging tot indienen offerte - Wettelijke keuringen laagspannings- en hoogsspanningsinstallaties - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voo...

Het uitvoeren van de wettelijke keuringen, risicoanalyses en inspecties in overeenstemming met de vigerende wetgeving inzake de elektrische laagspanningsinstallaties, hoogspanningsinstallaties en bliksembeveiligingen, alsook het afleveren van de nodige verslagen / keuringsattesten zoals verder beschreven in dit bestek.
Publicatie20-05-2019
Deadline17-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Antwerpen (BE211)
Departement Landbouw en Visserij Proces-verbaal van opening van de offertes

Bestek nr. 2019/DLV/SG/AU/003 – Certificering jaarrekeningen Vlaams betaalorgaan

De opdracht betreft het certificeren van de jaarrekeningen voor de uitgaven in de begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022 van het Vlaams betaalorgaan ten laste van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Een begrotingsjaar strekt zich uit over een periode vanaf 16 oktober van het jaar ‘N-1’ tot 15 oktober van het jaar ‘N’. De certifi...
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
FOD Mobiliteit en Vervoer Proces-verbaal van opening van de offertes

REALISATIE VAN EEN OPDRACHT TER ONDERSTEUNING VAN SPOORWEGSECTOR IN HET KADER VAN HET PLAN TER VERMINDERING VAN NATIONALE VEILIGHEIDSREGELS

Realisatie van een opdracht ter ondersteuning van spoorwegsector in het kader van het plan ter vermindering van nationale veiligheidsregels
Publicatie20-05-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Directorate General for Mobility and Transport — Directorate E — Aviation Aankondiging van een opdracht

Onderzoek naar sociale kwesties bij en de werkomstandigheden van luchtverkeersleiders (ATCO) en technisch personeel (ATSEP)

Het doel van de opdracht is het uitvoeren van een uitgebreid op feiten en cijfers gebaseerd onderzoek om te analyseren waar de problemen zich voordoen en om de bestaande werkomstandigheden en sociale kwesties, met inbegrip van toekomstige mogelijke scenario‘s, met betrekking tot ATCO‘s en ATSEP‘s die tewerkgesteld worden door dienstverleners in de luchtvaart van de EU-lidstaten, voor te stellen.
Publicatie17-05-2019
Deadline25-06-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Europese Commissie, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Vooraankondiging

Beheer van het bestaande transnationale samenwerkingsplatform van het ESF

De contractant zal de dagelijkse activiteiten en de onlineaanwezigheid van het platform beheren, bijwerken en moderniseren, waar nodig en in samenwerking met de aanbestedende dienst en het ESF-comité. De activiteiten bestaan uit het opzetten en/of voortzetten van bestaande transnationale partnerschappen, waaronder thematische netwerken, het opzetten van activiteiten om de uitwisseling van ervaring...
Publicatie17-05-2019
Deadline13-06-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
Toerisme Vlaanderen Aankondiging van een opdracht

Tijdelijke consultancyopdracht voor een ‘event expert’ voor EventFlanders

Voor de verdere uitbouw en ondersteuning van EventFlanders is er nood aan bijkomende ‘event expert’ (consultant) met expertise op vlak van de organisatie van verschillende soorten evenementen (culturele, sportieve of andere). De event expert detecteert, screent, adviseert en evalueert (potentiële) topevenementen in Vlaanderen en ondersteunt mee de verdere uitbouw van een Vlaams topevenementbeleid...
Publicatie17-05-2019
Deadline20-06-2019
Regiocode (NUTS) BELGIQUE-BELGIË (BE)
Stad Beringen Rectificatie

Uitvoeren van wettelijk verplichte keuringen 2019 - 2023

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Publicatie17-05-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE221)
Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene economie Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning lokaal energiebeleid

Ondersteuning lokaal energiebeleid
Publicatie17-05-2019
Deadline21-06-2019
Regiocode (NUTS) VLAAMS GEWEST (BE2)
Gemeente Ravels Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een studiebureau voor het bijwerken van de verkeersbordendatabank van gemeente Meerhout, Lille, Rave...

De opdracht bestaat in het bijwerken van de verkeersbordendatabank van een gemeente waarbij het aangeleverde zip-bestand met de verkeersborden van een gemeente bijgewerkt wordt volgens de actuele situatie op het terrein. Wanneer er tijdens de bijwerking beschadigde of vervuilde verkeersborden worden vastgesteld, dient deze informatie tevens aangeleverd te worden.
Publicatie17-05-2019
Deadline14-06-2019
Regiocode (NUTS) Arr. Turnhout (BE213)
Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

marktonderzoek juridische diensten

BEDANKT OM HET DOCUMENT "Technische voorschrtiften" (+-1 pagina) TE LEZEN EN ONS UW OPMERKINGEN HIEROVER TE FORMULEREN TENEINDE ONS BESTEK TE VERBETEREN. Marktonderzoek teneinde te weten of advocaten geinteresseerd zijn om de opdracht uit te voeren zoals vermeld in het document "Technische voorschriften" ( +-1 pagina) in bijlage
Publicatie17-05-2019
Deadline24-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION WALLONNE (BE3)
Interregionale Verpakkingscommissie Aankondiging van een opdracht

de analyse van de onderliggende cijfers voor de rapportering door de Interregionale Verpakkingscommissie van de resultaten inzake de recyclage en de n...

de analyse van de onderliggende cijfers voor de rapportering door de Interregionale Verpakkingscommissie van de resultaten inzake de recyclage en de nuttige toepassing van verpakkingsafval en de voorbereiding en uitvoering van de Europese rapportering door de Interregionale Verpakkingscommissie betreffende de recyclage en de nuttige toepassing van verpakkingsafval
Publicatie17-05-2019
Deadline08-07-2019
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE10)
visit.brussels Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

De aanwerving van diensten voor het beheren en animeren van het galadiner naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France 2019

Het contract is een dienstverleningscontract voor de aanwerving van een ‘regisseur’ (lot 1), maar ook voor een animator/activator, die rekening houden met het thema, de plaats en het karakter van het evenement in kwestie, namelijk het galadiner naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France 2019, dat zal plaatsvinden in het Forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (lot 2).
Publicatie16-05-2019
Deadline27-05-2019
Regiocode (NUTS) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BE1)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1941 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!