Zakelijke dienstverlening

Juridische dienstverlening, boekhoudkundige diensten, audits, fiscale diensten, marktonderzoek, enquêtes en statistiek, adviezen inzake bedrijfsvoering en management, ondersteuning voor kantoorwerk, recrutering, opsporing en beveiliging, drukkerij en aanverwante diensten, verpakkingsdiensten, incassobureaus, organiseren van beurzen, uitgeverijdiensten, abonnementsdiensten, ...
DASmakkelijk namens ROC West-Brabant Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur Schoolmaatschappelijk werker

Welkom op de DAS voor de inhuur van schoolmaatschappelijk werkers Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze schoolmaatschappelijk werkers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hi...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Gezondheidszorg en maatschappelijk werk (85000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens Summa College Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur facilitair en ICT projectleider

Welkom op het DAS voor Inhuur van facilitair en ICT projectleiders voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse facilitair en ICT projectleiders ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 201...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens Summa College Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur Ondersteuning van Onderwijs(gerelateerde bedrijfsvoerings)applicaties

Welkom op de DAS voor de inhuur van Ondersteuning van Onderwijs(gerelateerde bedrijfsvoerings)applicaties voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze ondersteuners ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Avans Hogeschool te Tilburg Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitvoering dienstverlening Eigenrisicodragerschap Ziektewet

Het zorgdragen voor een zorgvuldige re-integratie van de ex-werknemers van Avans die recht hebben op een ZW uitkering, en het uitvoeren van de volledige uitkeringsadministratie conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierbij wordt Avans periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang in de lopende dossiers conform afspraken zoals vastgelegd in een SLA.
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diverse zakelijke diensten (79990000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens PROOLeiden Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur Ondersteunende Medewerkers

Welkom op de DAS voor de inhuur van ondersteunende medewerkers voor Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze ondersteunende medewerkers voor in het primair onderwijs geworven en ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. D...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio) Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van ICT

Welkom op de DAS voor de inhuur van specialisten op het gebied van ICT voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse specialisten op het gebied van ICT ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. 20-03-2020: Rectificatie: versoepeling van de kerncom...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens PROOLeiden Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur Directie en Staf

Welkom op de DAS voor de inhuur van Directie en Staf voor Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze ondersteunende medewerkers voor in het primair onderwijs geworven en ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wor...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens PROOLeiden Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur Leerkrachten Primair Onderwijs

Welkom op de DAS voor de inhuur van Leerkrachten in het primair onderwijs voor PROOLeiden. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse leerkrachten voor in het primair onderwijs geworven en ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedin...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant Aankondiging van een gegunde opdracht

DAS Inhuur projectmanagers

Welkom op de DAS voor de inhuur van programmamanagers voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze projectmanagers ingehuurd. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europe...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Hogeschool Inholland Aankondiging van een opdracht

EU Dienstreizen

Dit betreft een EU aanbesteding voor Dienstreizen - meer informatie is terug te lezen in de bijgesloten stukken.
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten (63000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht

Flexpool publieksvoorlichters - cluster SB

Flexpool publieksvoorlichters - cluster SB
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht

Senior procesmanager - cluster W&I

Senior procesmanager - cluster W&I
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Ministerie van Defensie Aankondiging van een opdracht

19329330 Inhuur Senior Technisch Medewerker Elektromechanisch en Sensortechnologie

GWS is met KCGM aan het bezien of kennisontwikkeling op het gebied van NGVA kan worden gerealiseerd door het spoor van NTP te gaan bewandelen. Dit betekent een grote uitdaging voor het kennisciuster Leidbaarheid. Benodigd is een trekker van dit cluster en iemand die het kennisniveau binnen de afdeling laat stijgen. De CLAS en BS leunen ook op dit cluster. Verder is deze expertise op NGVA nodig voo...
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht

Functioneel beheerder - cluster W&I

Functioneel beheerder - cluster W&I
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht

Senior Adviseur Grondgebruik en Erfpacht (juridisch achtergrond) - Cluster SO

Senior Adviseur Grondgebruik en Erfpacht (juridisch achtergrond) - Cluster SO
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Aankondiging van een opdracht

EA Contactcenterdiensten

De onderhavige aanbesteding heeft betrekking op contactcenterdiensten.
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Marketingdiensten (79342000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Gemeente Rotterdam Aankondiging van een opdracht

(Strategisch) Communicatiepartner

Het realiseren van de "Communicatiestrategie en het uitvoeringsplan en het vormgeven van de communicatie t.b.v. ZVHHR.
Publicatie01-08-2021
Opdrachtcode (CPV) Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (79000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba) Aankondiging van een gegunde opdracht

Organisatieontwikkeling

Onder organisatieontwikkeling wordt de begeleiding verstaan van opdrachten die onder meer verband houden met : - het opstellen van een (inhoudelijke) strategische portfolio en uitvoeringsplan; - het opmaken van ondernemings- en beheersplannen; - het uitvoeren/ontwikkelen van impactmeting, doelmatigheids- en risicomanagement; - organisatiebeheersing en -ontwikkeling; - opmaken van een organisatiemo...
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Bedrijfsorganisatiediensten (79996000)
Regiocode (NUTS) Vlaams Gewest (BE2)
Grafisch Lyceum Rotterdam Aankondiging van een gegunde opdracht

Accountantsdiensten

Het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van: • De jaarrekeningcontrole (vanaf 2021), bestaande uit interim- en eindejaarscontrole, op de geconsolideerde jaarrekening van het Grafisch Lyceum Rotterdam (hierna GLR) met als resultaat een managementletter en een accountantsverslag waaruit de accountantsverklaring volgt. Ook de controle van de VvE Technikon is onderdeel van de aan te besteden opdra...
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten (79200000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S Aankondiging van een gegunde opdracht

Beveiliging

Het leveren van diensten op het gebied van Sociale Veiligheid, waaronder toezicht, pedagogisch toezicht, openings-, sluit-, en controlerondes, objectbeveiliging, alarmopvolging, verkeersregelaars en extra inzet van toezicht op afroep ten behoeve van Onderwijsgroep Tilburg, op diverse locaties van Onderwijsgroep Tilburg uitgezonderd het Reeshofcollege. Buiten deze opdracht valt beveiligingstechniek...
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Beveiligingsdiensten (79710000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S Aankondiging van een gegunde opdracht

Inhuur Onderwijzend personeel

Het op afroep voorzien in gekwalificeerd onderwijzend personeel als uitzendkracht of op detacheringsbasis voor het (bekostigd) onderwijs van Onderwijsgroep Tilburg. Dit kan zijn op uitzendbasis of op detacheringsbasis. Voor meer informatie: zie paragraaf 1.2 van het Aanbestedingsdocument.
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel (79620000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Groep Hasselt (Stad Hasselt, OCMW Hasselt, AGB Stadsontwikkeling Hasselt) Rectificatie

Groep Hasselt - Camerabewaking

De Stad Hasselt beschikt over een omvangrijk camerasysteem. Dit bestaat uit een vast cameranetwerk, aangevuld met tijdelijke cameranetwerken en verschillende tijdelijke vaste (verplaatsbare) camera’s. Stad Hasselt beschouwt camerabewaking als een grotendeels dynamisch gegeven. Vandaar dat de stad Hasselt de toekomstplannen met betrekking tot het cameranetwerk dus ook flexibel wil kunnen vormgeven...
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Opsporings- en beveiligingsdiensten (79700000)
Regiocode (NUTS) Arr. Hasselt (BE224)
Banque nationale de Belgique Rectificatie

Services de traduction et de rewriting par des bureaux externes

Services de traduction et de rewriting par des bureaux externes
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Vertaaldiensten (79530000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Nationale Bank van België Rectificatie

Vertaal- en rewritingdiensten door externe bureaus

Vertaal- en rewritingdiensten door externe bureaus
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Vertaaldiensten (79530000)
Regiocode (NUTS) Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Agentschap Facilitair Bedrijf Rectificatie

2021/HFB/VOPMB/80868 - Raamovereenkomst voor juridische ondersteuning.

2021/HFB/VOPMB/80868 - Raamovereenkomst voor juridische ondersteuning.
Publicatie31-07-2021
Opdrachtcode (CPV) Juridische dienstverlening (79100000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
truck tower-crane sharing