Euroopa Komisjon, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation ja Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Fassaadide tulele vastupidavuse hindamiseks Euroopa käsitlusviisi lõpuleviimine

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation ja Advanced Value Chains
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu/growth/

Hankijaprofiili aadress:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Fassaadide tulele vastupidavuse hindamiseks Euroopa käsitlusviisi lõpuleviimine

Viitenumber:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79410000 - Äri- ja juhtimisalased nõustamisteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Selle projekti eesmärk on lõpule viia ja viimistleda töövõtja poolt eelmisel etapil „alternatiivse meetodina“ välja töötatud hindamismeetod, nii et meetodit saaks otseselt kasutada ühtlustatud tootestandardites (Euroopa Standardikomitee, CEN) ja Euroopa hindamisdokumentides (Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsioon, EOTA) asjakohaste ehitustoodete (komplektide) puhul määruse (EL) 305/2011 rakendamise raames.

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Maksumus:   719.900,00

Vääring:   EUR

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   -

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Põhiline teostamise koht:   Ülesandeid täidetakse töövõtja ruumides või muus kohas, mis on näidatud pakkumises, välja arvatud komisjoni ruumid.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Selle projekti eesmärk on lõpule viia ja viimistleda töövõtja poolt eelmisel etapil „alternatiivse meetodina“ välja töötatud hindamismeetod, nii et meetodit saaks otseselt kasutada ühtlustatud tootestandardites (Euroopa Standardikomitee, CEN) ja Euroopa hindamisdokumentides (Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsioon, EOTA) asjakohaste ehitustoodete (komplektide) puhul määruse (EL) 305/2011 rakendamise raames.
Tõendamaks katsemeetodile liikmesriikides heakskiidu hankimisel, et pakutavat katsemeetodit saab kavatsetud viisil kasutada ja see suudab rahuldada reguleerimisasutuste vajadused, on vajalik laboritevaheline katseprogramm.
Töövõtja peab ühtlasi välja pakkuma klassifikatsiooni koos kõigi vajalike kriteeriumide ja väärtustega, mis oleksid aluseks komisjoni delegeeritud määrusele fassaadide tulele vastupidavuse klassifikatsiooni kohta kooskõlas määruse (EL) 305/2011 artiklis 27 sätestatuga.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   50 %

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   metoodika  / Osakaal:   40

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   projektijuhtimine ja ressursid  / Osakaal:   30

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   pakkumise täielikkus, selgus ja esitus  / Osakaal:   30

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

Fassaadide tulele vastupidavuse hindamiseks Euroopa käsitlusviisi lõpuleviimise töökeel on inglise keel.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   SI2.825082

Osa nr:   -

Nimetus:   Fassaadide tulele vastupidavuse hindamiseks Euroopa käsitlusviisi lõpuleviimine

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

20-02-2020

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   1

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   1

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Rise Research Institutes of Sweden AB
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Brinellgatan 4
Linn
Boras
NUTS kood
SE
Sihtnumber
504 62
Riik
SVERIGE
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Efectis France
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Espace Technologique — BAT Apollo
Linn
Saint-Aubin
NUTS kood
FR
Sihtnumber
91190
Riik
FRANCE
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Unter den Eichen 87
Linn
Berlin
NUTS kood
DE
Sihtnumber
12205
Riik
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
Universite de Liege
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Place du 20 Aout 7
Linn
Liège
NUTS kood
BE
Sihtnumber
4000
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.3) Töövõtja nimi ja aadress

Ametlik nimetus
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Dozsa Gyorgy St 26
Linn
Szentendre
NUTS kood
HU
Sihtnumber
2000
Riik
MAGYARORSZÁG
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-
Töövõtja on VKE
ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   720.000,00 EUR

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   719.900,00 EUR

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   jah

Osa:   35%

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -

VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

Selle pakkumiskutse puhul on võimalik ainult elektrooniline pakkumiste esitamine e-pakkumise süsteemi kaudu.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta: Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

19-03-2020

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-