Aankondiging van een gegunde opdracht

Пазарно проучване на разпределението на хотелското настаняване в ЕС

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Европейска комисия, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Проучването е предназначено да предостави на Комисията независима, базирана на доказателства оценка на следните конкретни въпроси:
1) Как е разпределено хотелското настаняване в държавите членки, обхванати от това проучване?
2) Споразуменията за разпределение различават ли се между тези държави членки? Ако да, какви са причините за тези разлики?
3) Променили ли са се споразуменията за разпределение спрямо ситуацията, описана в доклада от мониторинговото упражнение на ECN за периода юли 2015—юни 2016 г.? Ако да, какви са причините за тези промени?
4) Приемането на закони, забраняващи клаузите за паритет на платформите за резервация на хотели, довело ли е до промени в споразуменията за разпределение в съответните държави членки?
Gunningen

Пазарно проучване на разпределението на хотелското настаняване в ЕС

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing