Aankondiging van een gegunde opdracht

Markkinatutkimus hotellimajoituksen jakautumisesta EU:ssa

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Euroopan komissio, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Tutkimuksen tavoitteena on tarjota komissiolle riippumaton, todisteisiin perustuva arviointi, joka käsittelee erityisesti seuraavia kysymyksiä:
1) Miten hotellimajoitus jakautuu tutkimuksen kohteena olevissa jäsenvaltioissa?
2) Eroavatko jakelujärjestelyt kyseisten jäsenvaltioiden välillä? Mikäli eroavat, mistä kyseiset erot johtuvat?
3) Ovatko jakelujärjestelyt muuttuneet ECN:n heinäkuun 2015 ja kesäkuun 2016 välistä ajanjaksoa koskevassa seurantaraportissa kuvattuun tilanteeseen nähden? Mikäli ovat, mistä kyseiset muutokset johtuvat?
4) Onko pariteettilausekkeiden poistuminen hotellien varausalustoista muuttanut jakelujärjestelyjä kyseisissä jäsenvaltioissa?
Gunningen

Markkinatutkimus hotellimajoituksen jakautumisesta EU:ssa

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing