Aankondiging van een gegunde opdracht

Tirgus pētījums par viesnīcu naktsmītņu izplatību ES

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Eiropas Komisija, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Pētījuma mērķis ir sniegt Komisijai neatkarīgu, uz pierādījumiem balstītu novērtējumu jo īpaši par šādiem jautājumiem:
1) kā viesnīcu naktsmītnes ir izplatītas tajās dalībvalstīs, kas tiks apsekotas pētījuma ietvaros;
2) vai izplatības kārtība šajās dalībvalstīs atšķiras. Ja atšķiras, kādi ir šo atšķirību iemesli;
3) vai izplatības kārtība ir mainījusies attiecībā pret situāciju, kas tika aprakstīta ziņojumā par ECN monitoringa mēģinājumu laika periodam no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada jūnijam. Ja ir mainījusies, kādi ir šo izmaiņu iemesli;
4) vai likumu pieņemšana, kas aizliedz viesnīcu rezervāciju platformu paritātes klauzulas, ir izraisījusi izmaiņas izplatības kārtībā attiecīgajās dalībvalstīs.
Gunningen

Tirgus pētījums par viesnīcu naktsmītņu izplatību ES

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing