Aankondiging van een gegunde opdracht

Studju tas-Suq dwar it-Tqassim tal-Akkomodazzjoni tal-Lukandi fl-UE

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Il-Kummissjoni Ewropea, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
L-istudju huwa maħsub biex jipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni indipendenti bbażata fuq l-evidenza tal-mistoqsijiet li ġejjin b'mod partikolari:
1) Kif hija maqsuma l-akkomodazzjoni tal-lukandi fl-Istati Membri koperti minn dan l-istudju?
2) L-arranġamenti ta' tqassim ivarjaw bejn dawn l-Istati Membri? Jekk dan hu l-każ, x'inhuma r-raġunijiet għal dawn id-differenzi?
3) L-arranġamenti tat-tqassim inbidlu f'rabta mas-sitwazzjoni deskritta fir-rapport dwar l-eżerċizzju ta' monitoraġġ tal-ECN għall-perijodu minn Lulju 2015 sa Ġunju 2016? Jekk dan hu l-każ, x'inhuma r-raġunijiet għal dawn il-bidliet?
4) L-adozzjoni ta' liġijiet li jipprojbixxu klawżoli ta' parità fil-pjattaforma ta' prenotazzjoni ta' lukandi wasslet għal bidliet fl-arranġamenti ta' tqassim fl-Istati Membri kkonċernati?
Gunningen

Studju tas-Suq dwar it-Tqassim tal-Akkomodazzjoni tal-Lukandi fl-UE

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing