Aankondiging van een gegunde opdracht

Marktonderzoek naar de distributie van hotelaccommodatie in de EU

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europese Commissie, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Het onderzoek is bedoeld om de Commissie een onafhankelijke, op feiten gebaseerde beoordeling te geven van met name de volgende vragen:
1) Hoe worden hotelaccommodaties verdeeld in de lidstaten waarop het onderzoek betrekking heeft?
2) Zijn er verschillen in de distributieregelingen tussen deze lidstaten? Zo ja, wat zijn de redenen voor dergelijke verschillen?
3) Zijn de distributieregelingen gewijzigd ten opzichte van de situatie die is beschreven in het verslag over de ECN-monitoring voor de periode juli 2015 tot juni 2016? Zo ja, wat zijn de redenen voor dergelijke veranderingen?
4) Heeft de goedkeuring van wetten die de pariteitsclausules van hotelreserveringsplatforms verbieden, geleid tot wijzigingen in de distributieregelingen in de betrokken lidstaten?
Gunningen

Marktonderzoek naar de distributie van hotelaccommodatie in de EU

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing