Aankondiging van een gegunde opdracht

Badanie rynku dotyczące dystrybucji zakwaterowania w hotelach w UE

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Komisja Europejska, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Celem badania jest dostarczenie Komisji niezależnej, opartej na dowodach oceny w szczególności następujących kwestii:
1) Jaka jest dystrybucja zakwaterowania w hotelach w państwach członkowskich objętych badaniem?
2) Czy zasady dystrybucji różnią się w poszczególnych państwach członkowskich? Jeżeli tak, to jakie są przyczyny takich różnic?
3) Czy system dystrybucji zmienił się w odniesieniu do sytuacji opisanej w sprawozdaniu z monitorowania ECN za okres od lipca 2015 do czerwca 2016 r.? Jeżeli tak, to jakie są powody takich zmian?
4) Czy przyjęcie przepisów zakazujących stosowania klauzul dotyczących parytetu platformy rezerwacji miejsc hotelowych doprowadziło do zmian w systemie dystrybucji w danych państwach członkowskich?
Gunningen

Badanie rynku dotyczące dystrybucji zakwaterowania w hotelach w UE

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing