Aankondiging van een gegunde opdracht

Studiu de piață privind distribuția cazării hoteliere în UE

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Comisia Europeană, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Studiul are ca scop furnizarea în favoarea Comisiei a unei evaluări independente, bazate pe dovezi, a următoarelor întrebări, în special:
1) Cum este distribuită cazarea în hoteluri în statele membre acoperite de studiu?
2) Dispozițiile privind distribuția diferă între aceste state membre? Dacă da, care sunt motivele acestor diferențe?
3) Dispozițiile privind distribuția s-au modificat în raport cu situația descrisă în raportul privind exercițiul de monitorizare al REC pentru perioada iulie 2015-iunie 2016? Dacă da, care sunt motivele acestor modificări?
4) Adoptarea unor legi care interzic clauzele de paritate ale platformelor de rezervare la hoteluri a condus la modificări ale dispozițiilor privind distribuția în statele membre în cauză?
Gunningen

Studiu de piață privind distribuția cazării hoteliere în UE

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing