Aankondiging van een gegunde opdracht

Tržna študija o distribuciji hotelskih nastanitev v EU

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Evropska komisija, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Namen študije je Komisiji zagotoviti neodvisno, z dokazi podprto oceno zlasti naslednjih vprašanj:
(1) Kako je v študiji zajeta distribucija hotelskih nastanitev v državah članicah?
(2) Ali se ureditve distribucije med temi državami članicami razlikujejo? Če je odgovor pritrdilen, kakšni so razlogi za te razlike?
(3) Ali so se ureditve distribucije spremenile glede na situacijo, opisano v poročilu o spremljanju Evropske mreže za konkurenco za obdobje od julija 2015 do junija 2016? Če je odgovor pritrdilen, kakšni so razlogi za te spremembe?
(4) Ali je sprejetje zakonov, ki prepovedujejo paritetne klavzule o platformah za rezervacijo hotelov, privedlo do sprememb ureditev distribucije v zadevnih državah članicah?
Gunningen

Tržna študija o distribuciji hotelskih nastanitev v EU

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing