Aankondiging van een gegunde opdracht

Marknadsundersökning om fördelningen av hotellboenden i EU

Diensten
Publicatie datum
26-01-2021
Waarde
181.900,00 EUR
Aanbestedende overheid
Europeiska kommissionen, DG Competition | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
Syftet med undersökningen är att tillhandahålla kommissionen en oberoende, evidensbaserad bedömning av i synnerhet följande frågor:
1) Hur fördelar sig hotellboenden i de medlemsstater som omfattas av undersökningen?
2) Skiljer sig fördelningen mellan dessa medlemsstater? Om ja, vilka är orsakerna till dessa skillnader?
3) Har fördelningen ändrats jämfört med den situation som beskrivs i rapporten om Europeiska konkurrensnätverkets övervakning för perioden juli 2015–juni 2016? Om ja, vilka är orsakerna till dessa skillnader?
4) Har instiftandet av lagar som förbjuder hotellbokningsplattformar att tillämpa paritetsklausuler lett till förändringar i fördelningen i de berörda medlemsstaterna?
Gunningen

Marknadsundersökning om fördelningen av hotellboenden i EU

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.900,00 EUR
Bedrijven
VVA Brussels SPRL | Brussels, BE
LE Europe Ltd | Dublin, IE
truck tower-crane sharing