Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerp, organisatie en realisatie van het Milieufestival 2019. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

De opdracht bestaat uit het ontwerp en de organisatie van het Milieufestival 2019. Onder ontwerp verstaat Leefmilieu Brussel de organisatie van drie vlaggenschipevenementen (dansavond, hackathon en Milieufeest), evenals de logistiek, scenografie, horeca en ermee verbonden activiteiten.
De dienstverlener moet blijk geven van flexibiliteit om zich zo goed mogelijk aan de realiteit ter plaatse te kunnen aanpassen en efficiënt te kunnen inspelen op de variërende vraag, waarbij het budget voor de opdracht in geen geval mag worden overschreden.


Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2019
Publicatiedatum
04-01-2019
Deadline
29-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Leefmilieu Brussel
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Julie Hairson
Telefoon
+32 27757929
Fax
-
E-mail
jhairson@environnement.brussels
Hoofdadres
http://www.leefmilieu.brussels
Adres van het kopersprofiel
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!