Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Printshop 3

Meerjarige dienstenopdracht (2020-2026) van het type “Raamovereenkomst met één dienstverlener”, aangaande de uitwisseling, het printen en verzendklaar maken van digitale documenten, incl. de afhandeling van aangetekende zendingen & bijhorende monitoring en rapportering, volgens de specificaties van het technisch lastenboek.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-06-2020
Publicatiedatum
17-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
48970000 - Printshop-software
79824000 - Drukkerij- en distributiediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Maggen
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1379364.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
JOOS HYBRID NV , INTERLEUVENLAAN 50, - HEVERLEE, BELGIQUE-BELGIË