Il-Kummissjoni Ewropea, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

L-Operazzjoni tas-Segretarjat tal-Inizjattiva għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
Lapinova Jana
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   https://ec.europa.eu/energy/

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

l-indirizz imsemmi hawn fuq

b'mod elettroniku permezz ta':   -

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Attivitajiet oħra:   L-enerġija

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

L-Operazzjoni tas-Segretarjat tal-Inizjattiva għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna

Numru ta' referenza:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79412000 - Servizzi ta' konsulenza dwar amministrazzjoni finanzjarja

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Is-suġġett tal-kuntratt huwa biex jitwaqqaf segretarjat immirat lejn il-provvista ta' appoġġ loġistiku għall-implimentazzjoni ta' ħames komponenti, bħall-ħolqien ta' pjattaforma miftuħa, il-bini ta' għaqdiet bejn ir-reġjuni tal-faħam tal-UE u l-kontropartijiet tagħhom fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna permezz ta' ġemellaġġi, il-bini tal-kapaċità tal-partijiet interessati rilevanti fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna dwar kwistjonijiet marbuta mat-tranżizzjoni permezz ta' akkademja, il-provvista ta' għajnuna teknika fil-forma ta' appoġġ espert lil numru limitat ta' reġjuni pilota u l-għajnuna lil reġjuni tal-faħam biex jaċċessaw il-finanzjament għall-proġetti jew programmi ta' tranżizzjoni.

II.1.5) Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT:   3.000.000,00

Munita:   EUR

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79421100 - Servizzi ta' superviżjoni tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni
79421200 - Servizzi tad-disinn tal-proġett apparti milli dwar xogħol tal-kostruzzjoni
09242100 - Żejt mill-faħam

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   -

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Is-suġġett ta' din is-sejħa għall-offerti huwa l-operazzjoni tas-segretarjat tal-inizjattiva għar-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna. Ix-xogħlijiet ewlenin jinkludu:
— il-ħolqien ta' pjattaforma miftuħa għal djalogu ta' diversi partijiet ikkonċernati madwar ir-reġjun kollu u li tipprovdi spazju għall-qsim tal-esperjenza, l-għarfien u l-aħjar prattiki dwar kwistjonijiet marbuta mat-tranżizzjoni bejn reġjuni tal-faħam fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna;
— il-bini ta' għaqdiet bejn ir-reġjuni tal-faħam tal-UE u l-kontropartijiet tagħhom fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna permezz ta' ġemellaġġi, bħala mod ta' kif jinħolqu skambji u trasferimenti tal-għarfien, l-esperjenza u l-aħjar prattiċi dwar kwistjonijiet marbuta mat-tranżizzjoni;
— il-bini tal-kapaċità tal-partijiet ikkonċernati rilevanti fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna dwar kwistjonijiet marbuta mat-tranżizzjoni permezz ta' akkademja li tipprovdi taħriġ iddedikat dwar il-governanza, l-ingaġġ tal-komunità, ir-riklamazzjoni ambjentali, l-użu mill-ġdid tal-art u l-assi;
— il-provvista ta' għajnuna teknika fil-forma ta' appoġġ espert lil numru limitat ta' reġjuni pilota fil-Balkani tal-Punent u l-Ukrajna għall-iżvilupp ta' pjanijiet direzzjonali ta' tranżizzjoni biex jintużaw u jiġu implimentati mill-awtoritajiet pubbliċi rilevanti;
— għajnuna lir-reġjuni tal-faħam biex jivvalutaw il-finanzjament għal proġetti jew programmi ta' tranżizzjoni, bbażata fuq sorsi disponibbli varji, inkluż mill-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Dinji u l-Bank Ewropew għar-rikostruzzjoni u l-iżvilupp.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6) Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT:   3.000.000,00

Munita:   EUR

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   36

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   le

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   -

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   iva

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   le

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   17-07-2020

Ħin lokali:   16:00

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

-

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

EN

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   6

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:   20-07-2020

Ħin lokali:   10:00

Post:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, IL-BELĠJU, office 03/37

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jattendu għas-seduta tal-ftuħ tal-offerti iżda jistgħu jkunu rrappreżentati minn mhux iktar minn persuna waħda. Fi tmiem is-seduta tal-ftuħ, il-President tal-kumitat tal-ftuħ se jindika l-ismijiet ta' dawk li jitfgħu l-offerti u d-deċiżjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà ta' kull offerta li waslet. Il-prezzijiet imsemmija fl-offerti mhux se jiġu kkomunikati.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   le

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   -

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   le

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   le

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   le

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Belt
Strasbourg
Kodiċi postali
67001
Pajjiż
FRANCE
Telefown
+33 3881-72313
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L_2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

28-05-2020