Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Publicatiedatum
23-12-2015
Deadline
01-02-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Lijn - Personeelsbeleid
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Van Kerckhove Geert

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat is door de wetgever gecertificieerd om uitzendkrachten te werk te stellen.
Het ter beschikking hebben van een uitgebreid netwerk uitzendkantoren in Vlaanderen, eventueel door
(aantoonbare) samenwerking met subcontractors.
Aantoonbaar via een overzichtslijst (inclusief adressen) dat de inschrijver beschikt over minimaal een kantoor in
alle Vlaamse provincies.

Economische en financiële draagkracht

Minimaal gerealiseerde jaaromzet voor interim arbeid
in de afgelopen vijf jaar was in totaal 5 miljoen euro.

Vakbekwaamheid

Ervaring van de inschrijver (drie referenties) met
vergelijkbare opdrachten voor bedrijven met meer dan
1000 medewerkers, waarvan minimaal één referentie
betrekking heeft op de sector van openbaar vervoer
en/of publieke sector.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!