Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning aan de hiërarchische lijn voor de implementatie van de welzijnswetgeving

Diensten
Publicatie datum
17-01-2020
Deadline
17-02-2020 17:00
Geraamde totale waarde
1000000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
NATIONALE BANK VAN BELGIE | Brussel, BE | SERVICE ACHATS
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Ondersteuning aan de hiërarchische lijn voor de implementatie van de welzijnswetgeving.
Beschrijving
Beschrijving
Ondersteuning aan de hiërarchische lijn voor de implementatie van de welzijnswetgeving
Looptijd
60 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De jaarrekeningen.
Minimum vereisten
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1) Preventieadviseur. 2) Referentieslijst van soortgelijke diensten.
Minimum vereisten
1) Het bedrijf moet beschikken over ten minste één preventieadviseur niveau 1 en van minimaal 5 jarenlange ervaring op het gebied van welzijn op het werk. Drempel: bewijs van de aanwezigheid van een preventieadviseur niveau 1
op de loonlijst van het bedrijf met zijn curriculum vitae. 2) Een referentieslijst van soortgelijke diensten (consultancy en / of opleidingsopdrachten op het gebied van implementatie van welzijnswetgeving
op het werk (wet van 04/08/1996) voor
een minimum bedrag van 20.000 euro(s) excl.BTW) tijdens de laatste drie
jaar, met vermelding van de klant, de
datum, duur van de missie, beschrijving van de missie, gegevens van de contactpersoon en bedrag. Drempel: minimum 3 geldige referenties. Alleen de 5 eerste referenties uit de lijst zullen in aanmerking worden genomen voor de selectie.
truck tower-crane sharing