Ευρωπαϊκή Επιτροπή, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Rectificatie

Μελέτη σχετικά με τις εθνικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις για τις υπηρεσίες σύντοµης διάρκειας διαµονής

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Avenue des Nerviens 105
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Hubert Gambs
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/growth/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: -

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Μελέτη σχετικά με τις εθνικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις για τις υπηρεσίες σύντοµης διάρκειας διαµονής

Αριθμός αναφοράς: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79411000 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV: -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Η μελέτη θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει τις επιλογές για τη διαφοροποίηση μεταξύ των «ομότιμων» που παρέχουν υπηρεσίες μέσω μιας συνεργατικής πλατφόρμας σε περιστασιακή βάση ως ιδιώτες, αφενός, και των πιο τακτικών και επαγγελματικών παρόχων των ίδιων υπηρεσιών, αφετέρου.
Επιπλέον, η μελέτη θα προσδιορίσει και θα αξιολογήσει τις επιλογές για συστήματα εγγραφής για παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω συνεργατικών πλατφορμών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

26-03-2020

VI.4.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Σύνδεση TED eSender : -

Σύνδεση πελάτη TED eSender: -

Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: -

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 039-091256

Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης:

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: όχι

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
06-04-2020 16:00
Διάβαζε:
24-04-2020 16:00

Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος
-
Αριθμός τμήματος
IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση
Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
08-04-2020 10:00
Διάβαζε:
28-04-2020 10:00

Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες

-